Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Derdebetalersregeling

Tandartsen kunnen de derdebetalersregeling toepassen voor alle prestaties.

Zorgverleners

Sinds januari 2022 kunnen alle zorgverleners de derdebetalersregeling toepassen voor alle prestaties, ongeacht het statuut of de leeftijd van de patiënt.

De derdebetalersregeling betekent dat de zorgverlener of verzorgingsinstelling de terugbetaling van de ziekte- en invaliditeitsverzekering rechtstreeks van CM ontvangt. De patiënt betaalt enkel het eventuele remgeld

Deze regeling maakt zorg beter toegankelijk voor iedereen. Personen die zich tijdelijk in een kwetsbare situatie bevinden of een laag inkomen hebben, kunnen er gebruik van maken.

Wanneer moet je de regeling verplicht toepassen?

Je bent verplicht om de derdebetalersregeling toe te passen voor tandzorg:

 • als je patiënt gehospitaliseerd is;
 • voor prestaties uit de rubriek 'Tandzorg bij kankerpatiënten of bij anodontie'.

Wanneer wordt de regeling afgeraden?

Als je patiënt niet in regel is, pas je de derdebetalersregeling beter niet toe, ongeacht de situatie van de patiënt. 

Vraag contante betaling en raad je patiënt aan om zich in regel te stellen bij CM. Bij facturatie in derdebetaler zal je geen terugbetaling ontvangen.

Via je softwarepakket of het portaal van MyCareNet kan je de verzekerbaarheid van je patiënt raadplegen

Hoe kan je nagaan of je patiënt recht heeft op de derdebetalersregeling?

Er zijn twee manieren om te weten of je patiënt recht heeft op derdebetalersregeling:

  • De eenvoudigste manier om te weten of je patiënt recht heeft op de derdebetalersregeling, is om online zijn verzekerbaarheid te controleren via een erkend softwarepakket of MyCareNet. Dit kan het snelst door de eID van je patiënt in te lezen. Je kan ook het rijksregisternummer manueel invoeren. Dit nummer vind je op de eID, of voor kinderen jonger dan 12 jaar op de KidsID of de isi+-kaart. Het bericht dat je van MyCareNet ontvangt, vermeldt of de toepassing van de derdebetalersregeling mogelijk is. Het houdt evenwel geen betalingsverbintenis in.
  • Je kan ook via de elektronische consultatietarieven (eTar) nagaan of de derdebetalersregeling al dan niet mogelijk is. Hierbij krijg je wel een betalingsverbintenis als je nadien elektronisch factureert. 
  • Via de ziekenfondsklever kan je nagaan of je patiënt de verhoogde tegemoetkoming heeft. In dit geval eindigt de code gerechtigde op '1': xx1/xx1. Controleer ook steeds de identiteit van de patiënt en houd er rekening mee dat de informatie op de klever verouderd kan zijn. 
  • Als het statuut niet op basis van de klever kan worden bepaald, moet je aan je patiënt een bewijsstuk van CM vragen. Bij twijfel kan je CM telefonisch contacteren

  Hoe kan je tarieven consulteren?

  De consultatie van de tarieven (eTar) kan op twee manieren:

  Op basis van de CM-gegevens en deze die jij verstrekt (bv. nomenclatuurcodes) ontvang je volgende informatie: 

  • verzekerbaarheid patiënt (in vele softwarepakketten automatisch gecontroleerd);
  • heeft je patiënt recht op de derdebetalersregeling?; 
  • het tarief dat je per prestatie kan factureren (eTar); 
  • een betalingsverbintenis op voorwaarde dat de nomenclatuurregels gerespecteerd zijn (bv. vernieuwingstermijn, verboden cumuls) en je elektronisch factureert. Deze regels zal CM controleren als ze je facturatie controleert. 

  Hoe kan je factureren aan CM?

  Er zijn twee mogelijkheden om te factureren aan CM:

   Als je elektronische facturatie aanvaard wordt, ontvang je eerst een afrekenbestand en daarna de betaling. Deze wordt maximaal vijftien dagen na ontvangst van je zending uitgevoerd. Volgende factoren spelen hierbij ook nog een rol: prioriteitsregels (ontvangstdatum zendingen, wettelijke betalingstermijnen) en de terbeschikkingstelling van fondsen door het Riziv. 

   Wat zijn de voordelen?

   • De elektronische facturatie is eenvoudiger en verloopt sneller dan de papieren procedure. 
   • De betalingstermijn bedraagt maximaal vijftien dagen in plaats van dertig dagen. 
   • De behandeling van je facturatie verloopt zonder verzending van papieren (bv. overzichtsfactuur, getuigschriften, bewijsstukken). 
   • Voor patiënten zonder verhoogde tegemoetkoming gebeurt de rechtvaardiging van de toepassing van de derdebetalersregeling via je software.

   Als tandarts kan je je verstrekkingen in de derdebetalersregeling nog altijd factureren via het papieren circuit. Ook dan kan je de e-consultatie tarieven (eTar) gebruiken om de factuur correct op te stellen. 

   Wat moet je doen?

   Bezorg je Uniek ContactPunt (UCP) per post of via de CM-brievenbussen (t.a.v. dienst boekhouding): 

   • per patiënt: getuigschriften voor verstrekte hulp met ziekenfondsklever (of naam patiënt en rijksregisternummer); 
   • twee exemplaren van een verzamelstaat met vermelding van: 
    • jouw gegevens (naam, voornaam, Riziv-nummer en KBO-nummer);
    • de gegevens van de betrokken patiënten (naam, voornaam, rijksregisternummer);
    • per getuigschrift: bedrag ten laste van CM, bedrag ten laste van de patiënt en totaalbedrag ten laste van CM. 

   De volgorde van de getuigschriften op de verzamelstaat kan je zelf kiezen. Maar de getuigschriften moeten in dezelfde volgorde toegevoegd worden aan de verzamelstaat.  

   Sorteren op basis van het aansluitingsnummer, hoeft niet meer. Je kan alle getuigschriften van alle CM-leden in dezelfde zending naar je UCP sturen.

   Belangrijk:

   • Indien nodig, ontvang je van CM een overzicht met opmerkingen en/of correcties
   • De betaling gebeurt binnen de twee maanden, te rekenen vanaf het einde van de maand van ontvangst van de getuigschriften en de verzamelstaat.

   Waar kan je terecht met vragen en problemen?

   Neem contact op met het CM-team in je regio voor vragen en ondersteuning. 

   Met vragen over je softwarepakket, neem je rechtstreeks contact op met je softwareleverancier.