Regeling betalende derde

Met de ‘regeling betalende derde’ (ook wel ‘derdebetalersregeling’) betaal je alleen je remgeld aan je zorgverlener (huisarts, tandarts, specialist). Dat is het deel van de kosten dat niet door CM wordt terugbetaald.

De rest van het bedrag (van het officiële honorarium) wordt rechtstreeks afgerekend tussen de zorgverlener en CM. Daar hoef je zelf niets voor te doen.

De regeling is niet van toepassing voor ereloonsupplementen die gedeeltelijk geconventioneerde of niet-geconventioneerde zorgverleners kunnen vragen. Deze worden steeds volledig door jou betaald.

Alle zorgverleners kunnen de regeling betalende derde toepassen. In veel gevallen is de toepassing van de regeling zelfs verplicht.

Belangrijk: heb je een bewijs nodig voor je hospitalisatieverzekering? Maak een account aan op Mijn CM zodat je de terugbetalingen kunt opvolgen en bekijken. Soms geeft de zorgverlener je ook een bewijsstuk met de kostprijs van je behandeling. Dat bewijsstuk kun je toevoegen aan het overzicht van je terugbetaalde prestaties.

Neem je eID mee naar zorgverlener

Neem je elektronische identiteitskaart (eID), isi+-kaart, Kids-ID of een recente gele klever mee als je naar een zorgverlener gaat.

Je zorgverlener bekijkt je gegevens

Zo kijkt je zorgverlener via een beveiligd netwerk naar je ziekenfondsgegevens. Daarin staat of je in orde bent met de ziekteverzekering en of je de verhoogde tegemoetkoming (VT-statuut) hebt. In dat geval staat er onderaan op je gele klever een code die eindigt op 1. 

Wanneer is het verplicht?

Heb je recht op verhoogde tegemoetkoming (VT-statuut)? Dan is je huisarts verplicht om de regeling betalende derde toe te passen voor jouw consultaties

 • Alle huisartsen zijn dat verplicht, of ze nu geconventioneerd zijn of niet. Met de applicatie 'Zorgverleners opzoeken' kun je zelf nagaan of zorgverleners al dan niet geconventioneerd zijn.
 • De regeling betalende derde is van toepassing voor consultaties en technische verstrekkingen tijdens consultaties (bv. hechtingen).
 • Ook als je dit zelf niet wenst, moet je huisarts de regeling betalende derde toepassen.
 • Uitzondering: voor huisbezoeken mogen huisartsen de regeling toepassen, maar zijn ze hiertoe niet verplicht, zelfs niet als je de verhoogde tegemoetkoming hebt.

Bovendien is de toepassing van de regeling betalende derde ook verplicht

 • voor raadplegingen op afstand;
 • voor de zorgen aangerekend bij een hospitalisatie;
 • voor de georganiseerde mammografische borstkankerscreening;
 • voor bepaalde tandzorgen bij kankerpatiënten of bij anodontie (de tandarts mag geen supplement aanrekenen);
 • voor stomamateriaal (art.27); 
 • als je je zorgverlener vraagt de regeling toe te passen bij de opvolging van je diabetes type 2 (102852).

Wanneer is het niet verplicht?

 • De regeling betalende derde is facultatief voor alle verstrekkingen waarvoor het niet verplicht is.
 • De zorgverlener kiest in dat geval vrij of hij de regeling toepast of niet.
 • In de apotheek en bij thuisverpleegkunde wordt de regeling betalende derde vaak toegepast.