• Home
 • Verhoogde tegemoetkoming

Verhoogde tegemoetkoming

Mensen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming.

Met de verhoogde tegemoetkoming betalen zij minder voor gezondheidszorg en krijgen ze nog andere financiële voordelen.

Over welke voordelen gaat het?

  • Terugbetaling ziektekosten 
   Bij uitgaven voor gezondheidszorg betaal je minder remgeld. Dat geldt voor sommige geneesmiddelen, bij een bezoek aan de dokter, tandarts, kinesitherapeut of andere zorgverlener en bij opname in het ziekenhuis. Tarieven van vaak voorkomende prestaties.
    
  • Regeling betalende derde 
   Bij consultaties bij je huisarts wordt de regeling betalende derde toegepast. Daardoor moet je enkel het remgeld betalen. De rest van het honorarium wordt rechtstreeks afgerekend tussen de arts en CM.
    
  • Hospitalisatie 
   Lager persoonlijk aandeel in de verblijfskosten.
    
  • Maximumfactuur 
   Lager plafondbedrag voor de ziektekosten die je jaarlijks moet betalen. Zodra je kosten tijdens een kalenderjaar een grensbedrag bereiken, krijg je automatisch voor de daaropvolgende prestaties het remgeld volledig terugbetaald.
    
  • Herstelverblijf
   Hogere terugbetaling voor verblijf in een hersteloord.
    
  • Psychotherapie
   Hogere terugbetaling van psychologische zorg.
    
  • Reisbijstand
   Lagere franchise voor dringende medische kosten tijdens vakantie in het buitenland
    
  • Jeugdvakanties
   Extra korting voor jeugdvakanties met Kazou.
    
  • Samana 
   Extra korting voor vakanties met en cursussen voor chronisch zieken
    
  • Gezondheidspromotie
   Korting voor infosessies en cursussen rond gezondheid. 
  • CM-Zorgkas
   Lagere bijdrage voor de Vlaamse sociale bescherming
    
  • Openbaar vervoer
   Voordelige tarieven op trein en bus.
    
  • Telefoon
   Sociaal telefoontarief bij arbeidsongeschiktheid of voor 65-plussers.
    
  • Sociaal verwarmingsfonds
   Verwarmingstoelage indien de woning wordt verwarmd met bulkpropaangas, huisbrandolie (in bulk of aan de pomp) of verwarmingspetroleum aan de pomp.
    
  • Sociaal tarief voor energie
   Sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit van 1 februari 2021 tot 30 juni 2023.
    
  • Energiebesparing
   • Gratis energiescan door Energiesnoeiers (toont de mogelijkheden tot energiebesparing in je woning). 
   • Renteloze lening om energiebesparende investeringen uit te voeren in je woning. 
  • Vakantie
   Korting voor vakanties en daguitstappen via Rap op Stap, een reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget. 
    
  • Covid-zelftest
   Verlaging van de prijs van een Covid-zelftest gekocht in openbare apotheek.
    
  • Regionaal
   In sommige regio's: gemeentelijke of provinciale terugbetalingen. Meer info kun je krijgen bij de dienst Maatschappelijk werk of bij een CM-consulent.

  Gebruik de simulatietool

  Wil je weten of jij recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming? Met de simulatietool kun je zien of je in aanmerking komt. De simulatietool maakt geen officiële berekening, maar geeft je slechts een indicatie.

  Vraag verhoogde tegemoetkoming aan

  • Voldoe je aan de voorwaarden? Dan hoef je niets te doen. CM kent je automatisch de verhoogde tegemoetkoming toe en bezorgt je nieuwe gele klevers met een aangepaste code.
  • Heb je een laag inkomen en krijg je het niet automatisch?  Als je denkt dat je in aanmerking komt, kun je een aanvraag indienen in het CM-kantoor. Maak hiervoor een afspraak.
  • Verandert je situatie (inkomen)? Ben je bijvoorbeeld met pensioen gegaan? Of krijg je een invaliditeitsvergoeding waardoor je in aanmerking komt voor de verhoogde tegemoetkoming? Dan neemt CM contact met je op. 

  Vul samen het aanvraagformulier in

  Samen met de CM-consulent vul je een aanvraagformulier in. Daarna heb je twee maanden de tijd om deze documenten binnen te brengen:

  • een verklaring op erewoord van jezelf en alle gezinsleden over de inkomsten;
  • alle bewijsstukken die de inkomsten staven.

  Breng al zoveel mogelijk inkomensbewijzen (zie inkomen) mee naar de afspraak met de CM-consulent.  

  Bezorg de documenten

  Heb je alle documenten binnengebracht? Dan onderzoekt CM je aanvraag en brengt je op de hoogte van de beslissing. Krijg je de verhoogde tegemoetkoming, dan bezorgt CM je nieuwe gele klevers met een aangepaste code.

  Wat zijn de voorwaarden?

  Of je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming hangt af van je situatie:

   Deze uitkeringen geven recht op de verhoogde tegemoetkoming:

   • leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW gedurende drie volledige en ononderbroken maanden;
   • inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
   • tegemoetkoming voor personen met een handicap:
    • integratietegemoetkoming;
    • of inkomensvervangende tegemoetkoming;
    • of zorgbudget voor ouderen met een zorgnood;
   • toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening met een erkenning van minstens 66 % ongeschiktheid of vier punten op de eerste pijler van de medisch sociale schaal.

   Deze hoedanigheden geven recht op de verhoogde tegemoetkoming: 

   • wees;
   • niet-begeleide minderjarige vreemdeling.

   Standaard wordt rekening gehouden met het bruto belastbaar gezinsinkomen van het jaar voordien. Bij aanvragen in 2023 is dat dus met het inkomen van 2022. Dat moet lager zijn dan 23.303,84 euro, verhoogd met 4.314,18 euro per bijkomend gezinslid (wie als gezinslid wordt beschouwd, lees je op de pagina over het inkomen).

   Uitzondering op deze regel zijn volgende personen op voorwaarde dat ze een stabiel inkomen hebben:

   • gepensioneerden;
   • mindervaliden;
   • personen die een overlevingspensioen ontvangen;
   • personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen;
   • ambtenaren in disponibiliteit van wie de ziekteperiode minstens drie maanden bedraagt;
   • militairen die tijdelijk, maar minstens drie maanden uit hun ambt zijn ontheven wegens ziekte;
   • eenoudergezinnen, onder bepaalde voorwaarden ook in geval van co-ouderschap;
   • personen die minstens drie maanden ononderbroken arbeidsongeschikt of volledig werkloos zijn, of een combinatie van beide;
   • zelfstandigen in klassiek overbruggingsrecht (niet Covid-overbruggingsrecht) gedurende minstens één kwartaal. Op het moment van de aanvraag moet de zelfstandige nog genieten van het overbruggingsrecht.

   Behoor je tot een van deze groepen? Dan gebeurt de berekening:

   • ofwel op basis van het bruto belastbaar gezinsinkomen van het jaar voordien (zie standaardberekening boven);
   • ofwel op basis van het bruto belastbaar maandinkomen van het gezin (over deze berekening lees je meer op de pagina over het inkomen).  

   Er wordt rekening gehouden met de berekening die voor jou het meest voordelig is. 

   Bij de berekening op basis van het maandinkomen moet je inkomen lager zijn dan 25.797,56 euro per jaar, verhoogd met 4.775,84 euro per bijkomend gezinslid (bedragen geldig sinds 1 juli 2023). 

   Heb je een vraag over de verhoogde tegemoetkoming? Vind het antwoord bij de veelgestelde vragen