Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

 • Home
 • Verhoogde tegemoetkoming

Verhoogde tegemoetkoming

Mensen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming. Met de verhoogde tegemoetkoming betalen ze minder voor gezondheidszorg en krijgen ze nog andere financiële voordelen.

Over welke voordelen gaat het?

 • CM-Zorgkas
  Lagere bijdrage voor de Vlaamse sociale bescherming
 • Openbaar vervoer
  Voordelige tarieven op trein, bus, tram en metro.
 • Telefonie en internet
  Sinds 1 maart 2024 is er geen voordeel voor telefonie of internet meer mogelijk op basis van verhoogde tegemoetkoming. Wie vóór 1 maart 2024 genoot van het sociaal telefoon- of internettarief behoudt deze korting zolang er niets verandert aan de situatie en het abonnement.
  Er is een nieuw sociaal internetaanbod gecreëerd (niet gekoppeld aan de verhoogde tegemoetkoming).
 • Sociaal verwarmingsfonds
  Verwarmingstoelage indien de woning wordt verwarmd met bulkpropaangas, huisbrandolie (in bulk of aan de pomp) of verwarmingspetroleum aan de pomp. Aan te vragen bij het OCMW (www.verwarmingsfonds.be). 
 • Energiebesparing
  Gratis energiescan door Energiesnoeiers (toont de mogelijkheden tot energiebesparing in je woning).  De voorwaarden en hoe je de scan aanvraagt, vind je hier
 • Vakantie
  Korting voor vakanties en daguitstappen via Rap op Stap, een reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget. 
 • Covid-zelftest
  Verlaging van de prijs van een Covid-zelftest gekocht in openbare apotheek.
 • Regionaal
  In sommige regio's: gemeentelijke of provinciale terugbetalingen. Meer info kun je krijgen bij de dienst Maatschappelijk werk of bij een CM-consulent.

Gebruik de simulatietool

Wil je weten of jij recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming? Met de simulatietool kun je zien of je in aanmerking komt. De simulatietool maakt geen officiële berekening, maar geeft je slechts een indicatie.

Vraag verhoogde tegemoetkoming aan

 • Heb je een laag inkomen? Of geeft de simulatietool aan dat je mogelijk in aanmerking komt? Dien een aanvraag in via het CM-kantoor. Maak hiervoor een afspraak.
 • Verandert je situatie (inkomen)? Ben je bijvoorbeeld met pensioen gegaan? Of krijg je een invaliditeitsvergoeding waardoor je in aanmerking komt voor de verhoogde tegemoetkoming? Dan neemt CM contact met je op. 
 • In bepaalde situaties heb je automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming. Voldoe je aan deze voorwaarden? Dan hoef je niets te doen. CM kent je automatisch de verhoogde tegemoetkoming toe en bezorgt je nieuwe gele klevers met een aangepaste code.

Vul samen het aanvraagformulier in

Samen met de CM-consulent vul je een aanvraagformulier in. Daarna heb je twee maanden de tijd om deze documenten binnen te brengen:

 • een verklaring op erewoord van jezelf en alle gezinsleden over de inkomsten;
 • alle bewijsstukken die de inkomsten staven.

Breng al zoveel mogelijk inkomensbewijzen (zie inkomen) mee naar de afspraak met de CM-consulent.  

Bezorg de documenten

Heb je alle documenten binnengebracht? Dan onderzoekt CM je aanvraag en brengt je op de hoogte van de beslissing. Krijg je de verhoogde tegemoetkoming, dan bezorgt CM je nieuwe gele klevers met een aangepaste code.

Een aanvraag indienen

Er wordt rekening gehouden met het bruto belastbaar gezinsinkomen van het jaar voordien. Bij aanvragen in 2024 is dat dus met het inkomen van 2023. Dat moet lager zijn dan 25.630,67 euro, verhoogd met 4.744,94 euro per bijkomend gezinslid (wie als gezinslid wordt beschouwd, lees je bij de veelgestelde vragen).

Uitzondering op deze regel zijn volgende personen op voorwaarde dat ze een stabiel inkomen hebben:

 • gepensioneerden;
 • mindervaliden;
 • personen die een overlevingspensioen ontvangen;
 • personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen;
 • ambtenaren in disponibiliteit van wie de ziekteperiode minstens drie maanden bedraagt;
 • militairen die tijdelijk, maar minstens drie maanden uit hun ambt zijn ontheven wegens ziekte;
 • eenoudergezinnen, onder bepaalde voorwaarden ook in geval van co-ouderschap;
 • personen die minstens drie maanden ononderbroken arbeidsongeschikt of volledig werkloos zijn, of een combinatie van beide;
 • zelfstandigen in klassiek overbruggingsrecht (niet Covid-overbruggingsrecht) gedurende minstens één kwartaal. Op het moment van de aanvraag moet de zelfstandige nog genieten van het overbruggingsrecht.

Behoor je tot een van deze groepen? Dan gebeurt de berekening:

 • ofwel op basis van het bruto belastbaar gezinsinkomen van het jaar voordien (zie standaardberekening boven);
 • ofwel op basis van het bruto belastbaar maandinkomen van het gezin (over deze berekening lees je meer op de pagina over het inkomen).  

Er wordt rekening gehouden met de berekening die voor jou het meest voordelig is. 

Bij de berekening op basis van het maandinkomen moet je inkomen lager zijn dan 27.550,86 euro per jaar, verhoogd met 5.100,42 euro per bijkomend gezinslid (bedragen geldig sinds 1 mei 2024). 

Wat zijn de voorwaarden voor automatische toekenning?

Deze uitkeringen geven recht op de verhoogde tegemoetkoming:

 • leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW gedurende drie volledige en ononderbroken maanden;
 • inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
 • tegemoetkoming voor personen met een handicap:
  • integratietegemoetkoming;
  • of inkomensvervangende tegemoetkoming;
  • of zorgbudget voor ouderen met een zorgnood;
 • toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening met een erkenning van minstens 66 % ongeschiktheid of vier punten op de eerste pijler van de medisch sociale schaal.

Deze hoedanigheden geven recht op de verhoogde tegemoetkoming: 

 • wees;
 • niet-begeleide minderjarige vreemdeling.

Heb je een vraag over de verhoogde tegemoetkoming? Vind het antwoord bij de veelgestelde vragen of in de uitgebreide toelichting.