Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Mondzorgtraject

Het bedrag van het persoonlijk aandeel bij een mondzorgtraject hangt af van de terugbetaling van tandzorg die het jaar voordien is uitgevoerd.

Zorgverleners

Door het mondzorgtraject hangt het bedrag van het persoonlijk aandeel af van de terugbetaling van de tandzorg (enkel prestaties van artikel 5 komen in aanmerking) die het jaar voordien is uitgevoerd

Als gevolg van de coronacrisis hangt dit bedrag in 2024 uitzonderlijk af van de terugbetaling van tandzorg die in 2023 of in 2022 werd uitgevoerd. Vanaf 2025 stopt deze uitzonderlijke maatregel en zal men dus enkel rekening houden met de terugbetaalde tandzorg die in 2024 werd uitgevoerd.
 

Op welke tandzorg heeft dit een weerslag?

Het mondzorgtraject heeft een impact op volgende verstrekkingen van artikel 5: 

 • conserverende zorg;
 • extracties;
 • radiografieën (behalve voor patiënten met verhoogde tegemoetkoming);
 • tandprothesen;
 • orale implantaten;
 • urgentiesupplementen. 

Het mondzorgtraject heeft geen weerslag op volgende verstrekkingen van artikel 5:

 • raadplegingen;
 • preventieve behandelingen;
 • parodontologie;
 • specifieke verstrekkingen tandzorg bij kankerpatiënten of bij anodontie;
 • orthodontie;
 • voor patiënten met verhoogde tegemoetkoming: radiografieën en sommige bijkomende honoraria (adhesieve technieken, cofferdam, wondhechting).

Voor welke patiënten geldt dit?

Het mondzorgtraject geldt enkel voor patiënten vanaf 18 jaar.

Hoeveel bedraagt het persoonlijk aandeel?

  Het remgeld mag worden afgerond tot x,00 euro of x,50 euro. 

  Zonder mondzorgtraject in het voorgaande jaar stijgt het persoonlijk aandeel: 

  • verdubbeling (of ongeveer) voor conserverende zorg, extracties, behandelingen op tandprothesen en urgentiesupplementen;
  • 1,50 maal meer voor radiografieën, adhesieve technieken/cofferdam en wondhechting;
  • 40,50 euro meer voor de plaatsing van prothesen en orale implantaten. 

  Voorbeelden:

  Verstrekking Mondzorgtraject gevolgd
  in 2023 (of 2022*)
  Geen mondzorgtraject
  in 2023 (of 2022*)
  Bedragen geldig vanaf 1 april 2024. (VT = verhoogde tegemoetkoming.)
  304312zonder VT105,00 - 92,00 = 13,00 euro105,00 - 79,50 = 25,50 euro
  303590zonder VT14,00 - 10,50 = 3,50 euro14,00 - 9,00 = 5,00 euro
  301011zonder VT30,00 - 24,00 = 6,00 euro30,00 - 24,00 = 6,00 euro
  306913zonder VT869,00 - 679,50 = 189,50 euro869,00 - 626,50 = 242,50 euro

  * Als gevolg van de coronacrisis hangt dit bedrag uitzonderlijk af van de terugbetaling van tandzorg die in twee voorbije jaar is uitgevoerd. Zo is de terugbetaling in 2024 afhankelijk van de terugbetaling tandzorg in niet enkel 2023, maar ook nog 2022.
  Vanaf 2025 stopt deze uitzonderlijke maatregel en zal men dus enkel rekening houden met de terugbetaalde tandzorg die in 2024 werd uitgevoerd.

  Zonder mondzorgtraject in het voorafgaande jaar stijgt het persoonlijk aandeel met 1 euro

  Bij de plaatsing van tandprotheses, orale implantaten en urgentiesupplementen bij dringende tandzorg stijgt het persoonlijk aandeel met 2 euro.

  Voorbeelden:

  Verstrekking Mondzorgtraject gevolgd
  in 2023 (of 2022*)
  Geen mondzorgtraject
  in 2023 (of 2022*)
  Bedragen geldig vanaf 1 april 2024. (VT = verhoogde tegemoetkoming.)
  304312met VT105,00 - 105,00 = 0 euro105,00 - 104,00 = 1 euro
  303590met VT14,00 - 14,00 = 0 euro14,00 - 14,00 = 0 euro
  301011met VT30,00 - 30,00 = 0 euro30,00 - 30,00 = 0 euro
  306913met VT869,00 - 6844,00 = 25 euro869,00 - 842,00 = 27 euro

  * Als gevolg van de coronacrisis hangt dit bedrag uitzonderlijk af van de terugbetaling van tandzorg die in twee voorbije jaar is uitgevoerd. Zo is de terugbetaling in 2024 afhankelijk van de terugbetaling tandzorg in niet enkel 2023, maar ook nog 2022.
  Vanaf 2025 stopt deze uitzonderlijke maatregel en zal men dus enkel rekening houden met de terugbetaalde tandzorg die in 2024 werd uitgevoerd.

  Wat met de derdebetalersregeling?

  • Heb je het afgelopen jaar terugbetaalde tandzorg uitgevoerd bij je patiënt en ben je zeker dat het mondzorgtraject gevolgd is? Dan mag je factureren volgens de bedragen van het mondzorgtraject
  • Weet je niet of er in het afgelopen jaar terugbetaalbare tandzorg werd uitgevoerd? Reken dan de tarieven aan alsof het mondzorgtraject niet gevolgd werd. Als uit onze gegevens blijkt dat het mondzorgtraject toch werd gevolgd, betalen wij het aanvullende bedrag aan betrokkene. 

  Je kan de tarieven raadplegen via MyCareNet. De weergave houdt automatisch rekening met het feit of er al dan niet een mondzorgtraject gevolgd werd (op basis van de gegevens die in ons bezit zijn).