Derdebetalersregeling

Op 1 oktober 2015 trad het KB van 18 september 2015 in werking met de nieuwe bepalingen over de toepassing van de derdebetalersregeling.

Elke verpleegkundige mag de regeling derdebetaler toepassen, zowel de geconventioneerde als de niet-geconventioneerde.

Wat zijn de gevolgen voor verpleegkundigen?

  • De toepassing ervan verloopt zonder bijkomende administratieve formaliteiten.  
  • De aanvraag van het derdebetalersnummer en de mededeling bij wijzigingen blijven onveranderd voor groeperingen waar verpleegkundigen onder een gezamenlijk groepsnummer factureren, ook al zijn er zowel geconventioneerde als niet-geconventioneerde verpleegkundigen aangesloten. 
  • CM moet de factuur binnen de twee weken betalen.

Modaliteiten

  • De facturatie moet gebeuren via elektronische weg (MyCareNet). De praktische modaliteiten en factureringsinstructies blijven ongewijzigd. 
  • Getuigschriften voor verstrekte hulp, verzamelstaten en voorschriften hoef je niet meer naar CM te sturen. Voorschriften worden vijf jaar bewaard in het verpleegdossier. 
  • Bezorg altijd een bewijsstuk met de gefactureerde verstrekkingen en bedragen aan de patiënt. 

De lezing van de eID-kaart is verplicht. Meer info vind je op de website van het Riziv:

Belangrijk:

Voor rechthebbenden zonder verhoogde tegemoetkoming wordt de terugbetaling van de ziekteverzekering met 25 procent verminderd voor prestaties door niet-geconventioneerde verpleegkundigen.