HomeProfessioneelZorgverlenersArtsen

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid is een complexe materie waarvan de reglementering regelmatig verandert. Als huisarts is het dan ook niet gemakkelijk om op de hoogte te blijven van alle aanpassingen en bijwerkingen. 

Bovendien ontstaat een gestructureerd netwerk rond de patiënt, waarbij een rol is weggelegd voor de huisarts, arbeidsgeneesheer en adviserend arts. 

Ga ook naar