Arbeidsongeschikt en deeltijds werken

Om arbeidsongeschikt erkend te worden en te blijven, moet je alle activiteiten stopzetten.

CM - jouw gezondheidsfonds

Wanneer je voldoende hersteld bent om vrijwilligerswerk te doen of het werk gedeeltelijk te hervatten, kun je aan de adviserend arts toestemming vragen. Door vooraf geen toestemming te vragen, kun je je uitkering verliezen.

Aanvraag

De aanvraag moet gebeuren minstens één dag vóór je start met de activiteit. Je hoeft het antwoord van de adviserend arts niet af te wachten om te starten.

De aanvraag indienen kan digitaal of op papier.

Opgelet: de vermelding 50 % op het getuigschrift arbeidsongeschiktheid (vertrouwelijk) geldt niet als aanvraag deeltijds werken. Bezorg steeds een apart aanvraagformulier, digitaal of op papier.

  • Vul de aanvraag digitaal in via www.cm.be/gedeeltelijke-werkhervatting
  • Je krijgt een kopie van je aanvraag in pdf-formaat.
  • CM gaat aan de slag met jouw vraag en houdt jou op de hoogte.
  • Ook een verlenging van je huidige toelating vraag je via deze weg aan. 

  De adviserend arts beoordeelt jouw aanvraag, waarna je de beslissing ontvangt. Is er voor de beoordeling meer informatie nodig, dan contacteren we jou of nodigen we je uit voor een gesprek.

  Vanaf wanneer?

  Zodra je aanvraag is ingediend, mag je het werk deeltijds hervatten of een job uitoefenen aangepast aan je gezondheidssituatie (bv. lichter werk met verminderd rendement). Je hoeft dus de beslissing van de adviserend arts niet af te wachten.

  Wat na de beslissing van de adviserend arts?

  Dan zijn er twee mogelijkheden.

   Je kunt je activiteit blijven uitvoeren.

   De arts geeft toestemming voor maximaal twee jaar. Wil je daarna verder blijven werken, dan dien je een nieuwe aanvraag in uiterlijk op de laatste werkdag van de toelating.

   Afhankelijk van de situatie, behoud je een deel van of zelfs je volledige ziekte- of invaliditeitsuitkering. Lees meer over de berekening van je uitkering.

   Je moet onmiddellijk stoppen met werken. Voor de gewerkte dagen behoud je je beroepsinkomen en een deel van je ziekte- of invaliditeitsuitkering. Vanaf de dag van de negatieve beslissing ontvang je opnieuw je volledige uitkering.

   Wat zijn de gevolgen van een laattijdige aangifte?

   Gebeurt de aanvraag laattijdig omdat je het werk reeds deeltijds hervatte, dan heeft dit financiële gevolgen.

    Je ziekte- of invaliditeitsuitkering wordt met 10 procent verminderd voor de periode van laattijdigheid.

    Je ziekte- of invaliditeitsuitkering wordt teruggevorderd voor de periode van laattijdigheid.

    Wijziging voorwaarden activiteit

    Wil je graag iets wijzigen aan de voorwaarden van de activiteit waarvoor je toelating kreeg, zoals: aantal uren, andere opdracht, andere werkgever ... Dan moet je hiervoor op voorhand een nieuwe aanvraag indienen. Bij rubriek twee duid je dan 'nieuwe aanvraag' aan. 

    De adviserend arts zal zich hierover uitspreken. Bij een positieve beoordeling ontvang je een aangepaste toelating.

    Voor werknemers, werklozen en zelfstandigen gelden een aantal aangepaste regelingen.

    Zelfstandigen

    Indien je aan de adviserend arts toestemming vraagt om deeltijds het werk te hervatten, zal deze altijd kijken of het mogelijk is om volledig te re-integreren op de arbeidsmarkt. 

     Het uiteindelijke doel is een volledige re-integratie op de arbeidsmarkt. 

     Dit kan door een geleidelijke hervatting van je vroegere activiteiten, maar ook door een andere zelfstandige of loontrekkende activiteit aan te vatten.

     Hiervoor kun je maximaal achttien maanden toelating krijgen. 

     • De eerste zes maanden kun je een inkomen uit deze activiteit combineren met je uitkering. 
     • Vanaf de zevende maand vermindert je uitkering met 10 procent

     Je kunt in dit geval toelating krijgen om een beperkte activiteit uit te oefenen tijdens je arbeidsongeschiktheid. Dit kan binnen je vroegere zelfstandige activiteit of binnen een andere zelfstandige of loontrekkende activiteit.

     Deze toelating kan voor onbeperkte duur verleend worden. 

     • De eerste zes maanden is er geen weerslag op je uitkering. 
     • Vanaf de zevende maand tot het einde van het derde jaar, volgend op de begindatum van de toelating, vermindert je uitkering met 10 procent.
     • Vanaf het vierde jaar wordt rekening gehouden met je fiscale inkomen van drie jaar voordien. Overschrijdt het inkomen een grensbedrag? Dan wordt je uitkering verminderd of geschrapt. Zo niet, mag je de uitkering behouden. 

     Vrijwilligerswerk of verenigingswerk

     Ook als je vrijwilligers- of verenigingswerk wil doen tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid, moet je hiervoor toestemming vragen aan de adviserend arts. 

      Ook bij onbetaald vrijwilligerswerk voor een persoon of organisatie waarmee je geen familieband hebt (bv. begeleider speelpleinwerking, vrijwilliger Rode Kruis, begeleider wielerwedstrijden …) moet je de adviserend arts verwittigen.  

      Stuur het ingevulde formulier 'Aanvraag tot toestemming voor vrijwilligerswerk' naar de adviserend arts van CM. 
      Deze activiteit heeft geen weerslag op je uitkering.

      Oefende je vóór je ziekte of ongeval een activiteit uit met een contract als verenigingswerker en wil je deze activiteit tijdens je arbeidsongeschiktheid verderzetten? Vraag dan toelating aan de adviserend arts. Hoe je dat doet, lees je bij 'Aanvraag'. Je hebt hiervoor één maand de tijd vanaf de datum van de aangifte van je arbeidsongeschiktheid.

      Wil je tijdens je ziekte een activiteit starten met een contract als verenigingswerker? Vraag dan, vóór je de activiteit start, toelating aan de adviserend arts. Hoe je dat doet, lees je bij 'Aanvraag'.

      Meer informatie over welke activiteiten onder verenigingswerk vallen en wie ervoor in aanmerking komt, lees je op www.verenigingswerk.be

      Stopzetten van activiteiten

      Ook als je het deeltijdse werk, vrijwilligerswerk of verenigingswerk stopzet, moet je dit melden aan de adviserend arts.

       Als je de toegelaten activiteit stopzet, moet je dit schriftelijk melden aan de adviserend arts van CM. Dit doe je met het formulier 'Stopzetting of wijziging toegelaten arbeid'.

       Bezorg de adviserend arts van CM zo snel mogelijk het ingevulde formulier 'Verklaring van stopzetting van een toegelaten arbeid tijdens de arbeidsongeschiktheid’.

       Werd je uitkering verminderd, dan betalen we je volledige uitkering terug.