HomeProfessioneelZorgverlenersArtsen

Betaalbrief

Als je naar CM een factuur stuurt (via derdebetalersregeling (op papier of via eFact) of bij facturatie van het eGMD, ontvang je in sommige gevallen een betaalbrief. 

Minder betaalbrieven

Om onnodige papieren communicatie te vermijden, worden betaalbrieven voortaan enkel nog verstuurd als ze een informatieve meerwaarde hebben voor jou. 

Als de betaalreferenties gelijk zijn aan deze op het rekeninguittreksel, ontvang je geen betaalbrief. Dit geldt zowel voor betalingen bij eFact als bij eGMD. In dit geval bevat de betaalbrief immers geen bijkomende informatie. 

Bij de administratieve verlenging van een GMD ontvang je wel een betaalbrief omdat er geen factuur naar CM werd gestuurd. 

De eenmalige jaarlijkse verlenging van een GMD (of bijbetalingen van het verhoogd honorarium voor rechthebbende patiënten) worden ook toegelicht zoals voorheen. 

Ook bij de combinatie van een papieren facturatie derde betaler en een eGMD, ontvang je nog een betaalbrief.

Betaalbrief?

Betaalbrief met enkel informatie over eGMD Nee
Betaalbrief met enkel informatie over eFactNee
Alle andere situaties (papier derde betaler, inclusief combinatie met eGMD)Ja

Meer informatie? Neem contact op met je UCP.

Veelgestelde vragen

Aan de hand van nevenstaande rubrieken vind je, als arts, een antwoord op enkele veelgestelde vragen.

Ga ook naar


Download