HomeProfessioneelZorgverlenersArtsenBetaalbrief

Fiscale fiche

 • Wat staat er op je belastingfiche?
  Op de fiscale fiche die CM opmaakt, staan de bedragen die CM je betaalde zonder dat je hiervoor een factuur opmaakte: 

  Voor betalingen op basis van een factuur die je opstelde (eFact, derdebetalersregeling op papier, …) maakt CM geen fiscale fiche.
  De datum van de betaling bepaalt dat het om inkomsten van dat jaar gaat.
  Voorbeeld: een GMD geregistreerd op 30 december 2015 en betaald op 2 januari 2016 wordt als volgt vermeld: 

  • Fiche 2015: factuur A voor bedrag X, betaling 0 > 0 vermeld voor de inkomsten van 2015
  • Fiche 2016: factuur A voor bedrag X, betaling X > X vermeld voor de inkomsten van 2016

Ga ook naar


Download