HomeProfessioneelZorgverlenersArtsenBetaalbriefInformatie in overzichtstabellen betaalbrief

Overzichtstabel derdebetalersregeling (eFact)

Onderstaande informatie is enkel van toepassing voor betaalbrieven, verstuurd vóór juni 2017. Sinds eind juni worden immers geen betaalbrieven meer verstuurd voor zendingen die enkel eFact bevatten.

Als je factureert via eFact, wordt onderstaande informatie verstrekt.

Voorbeeld: factuur 006/201510/1 voor een bedrag van 231,41 euro

Uw referentie12345
Facturatie voor006/10-2015
Referentie M38151089586
Gefactureerd bedrag231,42
Verworpen bedrag0,00
Aanvaard bedrag231,42
  • Uw referentie: referentie die je hebt vermeld in je elektronisch facturatiebestand. 
  • Facturatie voor: zendingsnummer en periode van facturatie. Je vindt dit ook in de samenvattende tabel bovenaan de betaalbrief. In dit voorbeeld gaat het over de zesde zending van de maand, met prestaties van oktober 2015. Staan er prestaties van verschillende maanden in een zending, wordt de maand met de meeste prestaties vermeld. 
  • Referentie M38: boekhoudkundige referentie van CM. Dit nummer is nuttig bij contacten met CM. Het derde cijfer is altijd '1' bij de elektronische facturatie van derdebetalersregeling (eFact). 
  • Gefactureerd bedrag: bedrag dat je indiende via elektronische facturatie. 
  • Verworpen bedrag: bedrag verworpen door ons controlesysteem. Meer informatie over de verwerping staat in het afrekeningsbestand dat je na de verwerking van je zending ontvangt. 
  • Aanvaard bedrag: bedrag dat na een eerste nazicht door onze controlesystemen wordt aanvaard. Als er geen verwerpingen zijn, komt het overeen met het bedrag van je facturatie.  

Ga ook naar


Download