De informatie in de overzichtstabel bij papieren facturatie GMD’s is dezelfde als in de overzichtstabel bij papieren facturatie derdebetalersregeling.

Ga ook naar


Download