HomeProfessioneelZorgverlenersArtsenZorgtrajecten

Een zorgtraject starten

  • Stuur per post een kopie van het door de artsen en patiënt ondertekende contract naar de adviserend arts van het ziekenfonds van je patiënt. In de toekomst zal je het contract elektronisch kunnen opsturen. 
  • Het zorgtraject start op de datum dat het ziekenfonds deze kopie ontvangt
  • Het oorspronkelijke contract wordt bewaard in het globaal medisch dossier
  • De adviserend arts verwittigt de patiënt en de betrokken artsen dat het zorgtraject van start gaat.

Ga ook naar


Download