Zorgtraject long covid

Wie 12 weken na een positieve test of eerste symptomen van een covid-19-infectie nog steeds klachten ervaart die gelinkt zijn aan covid-19 en een zichtbare impact hebben op het dagelijks leven, kan in aanmerking komen voor tegemoetkomingen binnen een zorgtraject.

Een zorgtraject is een overeenkomst tussen de patiënt, zijn huisarts en de gespecialiseerde zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn. De artsen hebben regelmatig overleg over de behandeling van de patiënt. Dit resulteert in een optimale coördinatie en opvolging van de zorg.

Je huisarts stelt de diagnose

Je huisarts start zorgtraject op

Dit gebeurt in samenspraak met jou als patiënt. Er zijn twee soorten:

  • met - naast je huisarts - nog één zorgverlener (kinesitherapeut, logopedist, psycholoog, neuropsycholoog, diëtist of ergotherapeut);
  • met meerdere zorgverleners (combinatie van bovenstaande zorgverleners).

Kenmerken zorgtraject

Je moet niets betalen voor de specifieke verstrekkingen van dit traject. Er kan geen supplement aangerekend worden en voor de meeste verstrekkingen hoef je ook geen remgeld te betalen.

Voor bepaalde kinesitherapeutische behandelingen en psychologische consulten wordt er wel remgeld aangerekend. 

Het traject loopt zes maanden en kan eenmalig verlengd worden met nog eens zes maanden. Het zorgtraject wordt regelmatig geëvalueerd na overleg tussen de betrokken zorgverleners en het behandelplan wordt indien nodig bijgestuurd.

Goed om te weten 

  • Het zorgtraject volgt een bepaald behandelplan dat gebaseerd is op jouw gepersonaliseerde doelstellingen als patiënt. Hierover kun je dus in gesprek gaan met je huisarts. Het plan wordt regelmatig geëvalueerd en kan tijdens het traject waar nodig, en na overleg, worden bijgestuurd.
  • Binnen het team van zorgverleners wordt een zorgcoördinator aangesteld. Dat kan de huisarts zijn, of één van de andere zorgverleners binnen het traject. De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie, opvolging en aanpassing van het behandelplan, en luistert naar jouw wensen en persoonlijke doelstelling als patiënt. Het is ook de zorgcoördinator die ervoor verantwoordelijk is dat je als patiënt over alle info beschikt. De zorgcoördinator kan taken delegeren. 
  • Ben je je zorgtraject gestart met één type zorgverlener (monodisciplinaire behandeling), maar heb je toch nood aan een andere zorgverlener? Dan kun je het zorgtraject multidisciplinair verderzetten.  
  • Voor behandelingen die buiten het zorgtraject long covid vallen kan er wel remgeld of een supplement aangerekend worden, ook al gaat het om behandelingen voor dezelfde diagnose en bij dezelfde zorgverlener. Zo kan een kinesist bijvoorbeeld de eerste 18 zittingen niet binnen het zorgtraject afrekenen.