Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie

Personen met een chronische nierinsufficiëntie kunnen een zorgtraject aangaan. Een zorgtraject is een overeenkomst tussen de patiënt, zijn huisarts en de geneesheer-specialist die bij de behandeling betrokken is. De artsen hebben regelmatig overleg over de behandeling van de patiënt. Dit resulteert in een optimale coördinatie en opvolging van de zorg.

Stel je zorgtrajectcontract op

Je doet dit samen met je huisarts en de behandelende geneesheer-specialist. Je bepaalt zelf of en wanneer je een contract afsluit. Het contract is onbeperkt geldig.

De huisarts bezorgt CM contract

De huisarts bezorgt CM een kopie van het ondertekende contract.

Adviserende arts van CM informeert

De adviserende arts van CM laat je weten wanneer het zorgtraject ingaat.  Het zorgtraject start op de dag dat CM de kopie ontvangt. Dit op voorwaarde dat het contract volledig conform de reglementering is opgesteld. 

Voordelen

  • Volledige terugbetaling van consultaties bij de huisarts en de behandelende geneesheerspecialist tijdens het zorgtraject. Enkel het officiële tarief en het remgeld wordt terugbetaald. Als je arts meer aanrekent, betaal je zelf de eventuele meerkost.
  • Recht op een éénmalige tussenkomst van max 60 euro voor de aankoop van een gevalideerde bloeddrukmeter op voorschrift van de huisarts. 
  • Terugbetaling van 2 tot 4 sessies per kalenderjaar bij een erkende diëtist (afhankelijk van het stadium van de ziekte). 
  • Terugbetaling van bepaalde geneesmiddelen. Hier heb je een toelating van de adviserend geneesheer voor nodig.