HomeVoor professionelenZorgverlenersKinesitherapeuten

Consultatief onderzoek


Je kan een consultatief kinesitherapeutisch onderzoek uitvoeren vooraleer een behandeling wordt voorgeschreven. 

De toepassingsregels staan in art. 7, §3 bis 2° van de nomenclatuur.

Procedure

Het consultatief onderzoek moet voorgeschreven zijn door de behandelende geneesheer. Het onderzoek is evenwel niet verplicht voor het voorschrijven, uitvoeren of terugbetalen van een behandeling. 

Na het onderzoek moet je je bevindingen en een voorstel voor een eventuele behandeling schriftelijk doorgeven aan de behandelende geneesheer. 

Het voorschrift voor de behandeling moet niet verwijzen naar het consultatief onderzoek. 

Maximumaantal

Het consultatief onderzoek mag je slechts één keer per pathologie aanrekenen.

Ga ook naar


Download