HomeProfessioneelZorgverlenersTandartsen

Mondzorgtraject

Door het mondzorgtraject hangt het bedrag van het persoonlijk aandeel af van de terugbetaling van tandzorg (enkel prestaties van artikel 5 komen in aanmerking) die het jaar voordien is uitgevoerd

Door de Covid-19-situatie hangt dit bedrag in 2021 uitzonderlijk af van de terugbetaling van tandzorg die in 2019 of 2020 is uitgevoerd.

Op welke tandzorg heeft dit een weerslag?

Het mondzorgtraject heeft een impact op volgende verstrekkingen van artikel 5: 

 • conserverende zorg;
 • extracties;
 • radiografieën (behalve voor patiënten met verhoogde tegemoetkoming);
 • tandprothesen;
 • orale implantaten;
 • urgentiesupplementen. 

Het mondzorgtraject heeft geen weerslag op volgende verstrekkingen van artikel 5:

 • raadplegingen;
 • preventieve behandelingen;
 • parodontologie;
 • specifieke verstrekkingen tandzorg bij kankerpatiënten of bij anodontie;
 • orthodontie;
 • voor patiënten met verhoogde tegemoetkoming: radiografieën en sommige bijkomende honoraria (adhesieve technieken, cofferdam, wondhechting).

Voor welke patiënten?

Het mondzorgtraject geldt enkel voor patiënten vanaf 18 jaar.

Sinds wanneer?

 • Voor patiënten zonder verhoogde tegemoetkoming: sinds 1 juli 2016. 
 • Voor patiënten met verhoogde tegemoetkoming: sinds 1 januari 2017. 

Ga ook naar