HomeProfessioneelZorgverlenersVerpleegkundigen

Derdebetaler

Op 1 oktober 2015 trad het KB van 18 september 2015 in werking met de nieuwe bepalingen over de toepassing van de derdebetalersregeling.

Gevolgen voor verpleegkundigen

  • Elke verpleegkundige mag deze regeling toepassen, zowel de geconventioneerde als de niet-geconventioneerde.
  • De toepassing ervan verloopt zonder bijkomende administratieve formaliteiten.  
  • De aanvraag van het derdebetalersnummer en de mededeling bij wijzigingen blijven onveranderd voor groeperingen waar verpleegkundigen onder een gezamenlijk groepsnummer factureren, ook al zijn er zowel geconventioneerde als niet-geconventioneerde verpleegkundigen aangesloten. 
  • Vanaf 1 oktober 2016 moet het ziekenfonds de factuur binnen de twee weken betalen.

Modaliteiten

  • De facturatie moet gebeuren via elektronische weg (MyCareNet). De praktische modaliteiten en factureringsinstructies blijven ongewijzigd. 
  • Getuigschriften voor verstrekte hulp, verzamelstaten en voorschriften moeten niet meer naar de ziekenfondsen worden gestuurd. Voorschriften worden vijf jaar bewaard in het verpleegdossier. 
  • Een bewijsstuk met de gefactureerde verstrekkingen en bedragen moet aan de patiënt worden bezorgd. 

De lezing van de eID-kaart is sinds 1 oktober 2017 (prestatiedatum) verplicht. 

Meer informatie vind je op de website van het Riziv:

Goed om te weten

Voor rechthebbenden zonder verhoogde tegemoetkoming wordt de terugbetaling van de ziekteverzekering met 25 procent verminderd voor prestaties door niet-geconventioneerde verpleegkundigen.

Ga ook naar