eAttest

Bij contante betalingen kan je als huisarts of specialist (in een privépraktijk) je getuigschriften voor verstrekte hulp elektronisch verzenden via MyCareNet.

Je mag deze werkwijze voor het eAttest toepassen bij al je patiënten wanneer ze contant betalen

Inschrijven op MyCareNet is niet nodig. Bovendien moet je geen therapeutische relatie met je patiënt hebben.

Consulteer de lijst van softwares die gehomologeerd zijn voor het gebuik van het eAttest.

Attesteren op papier blijft mogelijk

Op dit moment is het eAttest facultatief te gebruiken.

Het is mogelijk om wisselend het papieren en elektronisch circuit te gebruiken. Het is echter niet toegestaan om dezelfde consultatie elektronisch én op papier te attesteren, en het attest aan de patiënt mee te geven.

In tegenstelling tot het eGMD, werkt het eAttest niet volgens het opt-in-principe. Je bent dus niet verplicht om het voor al je patiënten of consultaties te gebruiken.

Wat zijn de voordelen van het eAttest?

 • Als huisarts heb je minder administratie en ontvang je minder correctiedocumenten.
 • De consultatie is onmiddellijk bekend bij CM, wat handig is als je recht hebt op een GMD-forfait voor de patiënt. 
 • De terugbetaling aan de patiënt verloopt sneller.
 • De kans op verlies van een getuigschrift is onbestaande en de patiënt moet geen moeite meer doen om het getuigschrift aan CM te bezorgen.

Hoe attesteer je het eAttest?

Verzekerbaarheid raadplegen

De verzekerbaarheid van je patiënt raadplegen kan gemakkelijk via softwarepakketten die door het NIC erkend zijn.

Bepaalde software vragen zelfs automatisch of je de verzekerbaarheid wilt opvragen als je het dossier van je patiënt opent. 

Tarieven opvragen via eTar

Na een consultatie van de verzekerbaarheid kan je de correcte tarieven opvragen via eTar (consultatie tarief). Dit is niet verplicht, maar zeker aan te raden.

De meeste softwarepakketten die werden gehomologeerd door het NIC, hebben eTar standaard geïntegreerd in hun pakket. eTar is ook beschikbaar via het portaal van MyCareNet.

eAttest opmaken

Heb je de correcte tarieven, dan kan je op het einde van de consultatie een elektronisch attest opmaken in plaats van een papieren attest. Dit kan enkel via een softwarepakket, gehomologeerd door het NIC. Daarna betaalt de patiënt de consultatie.

MyCareNet stuurt het attest automatisch naar CM. Na enkele seconden krijg je een ontvangstbewijs. Het ontvangstnummer wordt door je softwarepakket toegevoegd op de bewijsstukken die je aan de patiënt moet overhandigen. Hierop staan ook het betaalde remgeld en details van de aangerekende prestaties.

Met dit ontvangstnummer kunnen patiënten CM contacteren als ze vragen hebben over het attest of de terugbetaling. Dit nummer zal automatisch in je softwarepakket blijven en wordt de referentie van de consultatie.

Is de procedure succesvol afgerond, dan schrijft CM de terugbetaling over op de rekening van de patiënt.

Belangrijk: je mag geen prestaties uit het verleden doorgeven via het eAttest. Ook bij huisbezoeken moet het eAttest verstuurd worden tijdens het huisbezoek zelf.

Niet aanvaard

Voor het eAttest gelden dezelfde regels als in het papieren circuit.

Foutief meegedeelde gegevens worden zoveel mogelijk meteen verworpen. Daarom zullen sommige getuigschriften in het circuit eAttest niet aanvaard worden, bv. als de patiënt ingeschreven is in een medisch huis of als de patiënt niet aangesloten is bij het vermelde ziekenfonds. In dat geval blijft het nodig om een papieren getuigschrift op te maken en mee te geven aan de patiënt.

Wordt een eAttest toch onterecht aanvaard (bv. probleem met een accreditatie in een referentiebestand), dan zal CM op een later tijdstip contact met jou opnemen.

Heel wat problemen kan je voorkomen door vooraf de verzekerbaarheid te raadplegen.  

Veelgestelde vragen

  Het verschil tussen de derdebetalersregeling (eFact) en de contante betaling (eAttest) in het elektronische circuit is niet anders dan het verschil tussen de derdebetalersregeling en de contante betaling in het papieren circuit.

  • Derdebetalersregeling
   Je patiënt betaalt jou enkel het remgeld en de supplementen.
   Het bedrag van de terugbetaling door de ziekteverzekering reken je rechtstreeks aan bij CM.
  • Contante betaling
   Je patiënt betaalt jou het volledige bedrag (honorarium en supplementen).
   Bij de elektronische werkwijze verstuur je het attest via je softwarepakket rechtstreeks naar CM. De patiënt ontvangt automatisch de terugbetaling op zijn rekening.
   Bij de papieren werkwijze geef je een attest mee aan de patiënt. Deze bezorgt het aan CM, die instaat voor de terugbetaling.

  In het papieren circuit moet de patiënt het getuigschrift voor verstrekte hulp aan CM bezorgen. In het elektronische circuit bezorg jij het attest van de patiënt rechtstreeks aan CM via je softwarepakket.

  In beide gevallen zorgt CM voor de betaling aan de patiënt. 

  Nee, dit kan niet. Om je GMD’s eenvoudig en sneller te verwerken, kan je de toepassing eGMD gebruiken.

  Als je een wifi- of 4G-verbinding hebt, kan je op een laptop of tablet het eAttest gebruiken tijdens een huisbezoek. Je moet wel een bewijsstuk aan de patiënt overhandigen. 

  Gaat dit niet, dan kan je op papier attesteren tijdens het huisbezoek. De meeste softwarepakketten beschikken ook over een mobiele versie. Zo niet, neem dan contact op met je softwareleverancier. 

  Voor het eAttest moet je de patiënt een bewijsstuk geven met daarop het ontvangstnummer dat je ontving van CM bij de verzending van het elektronische attest. Hiermee kan de patiënt CM contacteren met vragen over de terugbetaling of attestatie. Daarnaast bevat het bewijsstuk informatie over het betaalde remgeld en details van de aangerekende prestaties. Aangezien het eAttest elektronisch uitgewisseld wordt, is het verplicht om een bewijsstuk te bezorgen aan de patiënt. 

  CM informeert haar leden via de gebruikelijke kanalen (ledenbladen, website, nieuwsbrieven). 

  Ja, want het Riziv geeft financiële steun voor het gebruik van meerdere E-tools. Meer informatie over die geïntegreerde praktijkpremie vind je op de website van het Riziv.