Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Derdebetalersregeling

Artsen kunnen de derdebetalersregeling toepassen voor alle prestaties.

Sinds januari 2022 kunnen alle zorgverleners de derdebetalersregeling toepassen voor alle prestaties, ongeacht het statuut of de leeftijd van de patiënt.

De derdebetalersregeling betekent dat de zorgverlener of verzorgingsinstelling de terugbetaling van de ziekte- en invaliditeitsverzekering rechtstreeks van CM ontvangt. De patiënt betaalt enkel het eventuele remgeld.

De derdebetalersregeling maakt zorg beter toegankelijk voor iedereen. Personen die zich tijdelijk in een kwetsbare situatie bevinden of een laag inkomen hebben, kunnen er gebruik van maken.

Wanneer moet je de regeling verplicht toepassen?

Als huisarts moet je de derdebetalersregeling toepassen voor:

 • patiënten met de verhoogde tegemoetkoming;
  De regeling betalende derde is van toepassing voor consultaties en technische verstrekkingen tijdens consultaties. 
  De toepassing van de derdebetalersregeling voor deze patiënten is steeds verplicht, zelfs als je patiënt vraagt om de regeling niet toe te passen. 
  Meer info vind je op de site van het Riziv.
   
 • opvolging van een patiënt met diabetes type 2 (prestatie 102852) die vraagt om de regeling;
   
 • raadplegingen op afstand

Wanneer wordt de regeling afgeraden?

Patiënt is niet in regel

Vraag contante betaling en raad je patiënt aan om zich in regel te stellen bij CM.

Bij facturatie in derdebetaler zul je geen terugbetaling ontvangen.

Via MyCareNet (bericht 801000) kan je de verzekerbaarheid van de patiënt controleren. Indien de patiënt niet in regel is, krijg je bericht 801900 met de code 000 in zone 328 (CG1) en 000 in zone 329 (CG2).

Patiënt is ingeschreven bij een medisch huis (enkel voor huisartsen)

Vraag contante betaling en geef het getuigschrift voor verstrekte hulp aan je patiënt, die in het medisch huis de terugbetaling zal ontvangen.

Bij facturatie in derdebetaler zul je geen terugbetaling ontvangen.  

Via MyCareNet (bericht 801000) kan je nagaan of je patiënt in een medisch huis is ingeschreven. Je krijgt dan bericht 801900 met het cijfer 1 in tweede positie in zone 380.

Wat zijn de tarieven?

Het remgeld varieert naargelang de situatie van de patiënt. Daarom is het belangrijk om steeds het correcte tarief na te gaan (eTAR).

Als je elektronisch factureert laat je softwarepakket vaak automatisch zien welke tarieven en remgeld aangerekend moeten worden.

Meer info en details over de tarieven.

Wanneer een bewijsstuk aan je patiënt geven?

In het kader van de wet op de transparantie, moet je je patiënt een bewijsstuk geven. 

Bij elektronische facturatie, moet dit in twee situaties:

 • als enkel terugbetaalbare verstrekkingen worden uitgevoerd;
 • als gelijktijdig terugbetaalbare en niet-terugbetaalbare verstrekkingen worden uitgevoerd. 

Bij facturatie op papier:

 • als gelijktijdig terugbetaalbare en niet-terugbetaalbare verstrekkingen worden uitgevoerd. 

Meer informatie vind je in de overzichtstabel 'Af te leveren documenten'. Ze vermeldt onder meer welke gegevens op het bewijsstuk moeten staan.

Facturatie

Je kan de facturatie bij het ziekenfonds indienen op twee manieren:

Waar kan je terecht met vragen en problemen?

Voor ondersteuning en met vragen over de derdebetalersregeling kan je terecht bij jouw Uniek ContactPunt (UCP). Indien je je UCP niet kent, kan je het via deze pagina opzoeken.

Met vragen over de werking van je softwarepakket, neem je rechtstreeks contact op met je softwareleverancier.