Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Elektronisch aanvragen geneesmiddelen Hoofdstuk IV: veelgestelde vragen

Het antwoord op heel wat veelgestelde vragen over de elektronische aanvraag voor artsen.

Hoe starten?

  Via de portaalwebsite Civars of je softwarepakket. Dit laatste geniet de voorkeur.  

  Er moet een therapeutische relatie met je patiënt zijn: 

  • door de eID van de patiënt in te lezen in je eigen softwarepakket;
  • omdat er reeds een GMD-relatie is;
  • door de eID van de patiënt in het elektronisch medisch dossier (EMD) via het eHealth-platform in te lezen en een therapeutische relatie aan te maken; 
  • omdat  je patiënt een therapeutische relatie aanmaakte via de eHealth-website. 

  Ja, je mag nog een papieren formulier gebruiken. 

  Ja, dat kan.

  Akkoord - weigering - in behandeling - verwerping 

   Onmiddellijk na de verzending kun je volgende antwoorden ontvangen. 

   • Goedkeuring: de aanvraag is automatisch verwerkt.
   • In behandeling: er moet een manuele controle gebeuren. Na de behandeling volgt ofwel een communicatie van de beslissing naar het lid ofwel een vraag naar bijkomende informatie aan jou. Doe geen nieuwe aanvraag, maar reageer op de communicatie.
   • Verwerping: de verwoording van de verwerping hangt af van de weergave in je softwareprogramma. 
   • Weigering: de verwoording van de weigering hangt af van de weergave in je softwareprogramma. 

   Voor geneesmiddelen type 1 krijg je een automatische goedkeuring na tien seconden.
   Voor type 2 neemt de adviserend geneesheer een beslissing en krijg je geen bericht terug. Om te weten of er een akkoord is, moet je een nieuwe consultatie doen. 

   Ja. Je ontvangt meteen een melding bij goedkeuring voor geneesmiddelen type 1.
   Voor type 2 krijg je geen bericht terug. Om te weten of er een akkoord is, moet je een nieuwe consultatie doen. 

   Dat gebeurt per brief.

   Bij cumul wordt het vroegere akkoord gerecupereerd om dubbele aflevering te vermijden.

   Een goedkeuring van een nieuwe aanvraag wordt pas geactiveerd als de patiënt zijn ‘oude’ papieren goedkeuring bij CM inlevert.
   Zodra de elektronische consultatie door de apotheker verplicht is, is de inlevering van het 'oude' papieren akkoord niet meer nodig omdat het elektronische akkoord hoe dan ook voorrang heeft. 

   Aanvragen consulteren en beheren 

    Je kunt enkel de aanvragen consulteren die een goedkeuring kregen. Aanvragen in behandeling zijn niet zichtbaar. Maar dit kan verschillen naargelang de software.

    Ja. Alle akkoorden zijn zichtbaar, ongeacht via welk circuit ze werden ingevoerd. Ze zijn zichtbaar zodra de aanvraag is goedgekeurd. Bij elektronische aanvragen kan dit dus sneller zijn dan bij papieren aanvragen.

    Ja, je collega’s van dezelfde groepering of hetzelfde medisch huis hebben ook toegang tot de eHoofdstuk IV-functionaliteiten.

    Nee, momenteel is dit niet mogelijk. De apotheker kan dit soms zien via het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD), maar nog niet alle apothekers werken ermee. Meestal levert de apotheker onmiddellijk de maximaal voorgeschreven hoeveelheid af.

    Je krijgt een eenmalige melding. Afhankelijk van je software kun je wel de historiek bekijken. 

    We houden enkel rekening met de aanvraag die het eerst is doorgestuurd. Je krijgt een weigering (foutboodschap 409) voor de aanvraag die dubbel is doorgestuurd.  

    Ja, dat kan. Maar mogelijk kan de beslissing iets langer op zich laten wachten. Het programma blokkeert de ene aanvraag als een andere in behandeling is.

    Het programma behandelt de aanvragen in de volgorde van ontvangst. Als de eerste in behandeling wordt gezet, worden de volgende in afwachting geplaatst.

    Tip: begin met de aanvragen zonder bijlage, want een aanvraag met bijlage komt automatisch in manuele behandeling.

    Zolang er geen beslissing is, kun je een elektronische aanvraag tot annulatie sturen. Wij behandelen dan deze aanvraag.

    Als er al een beslissing is, kunnen we de aanvraag wel afsluiten maar niet annuleren.

    Tip: vermeld bij contactname met ons het referentienummer, de patiëntgegevens, de paragraaf en het geneesmiddel.

    Ja, dat kan. Je doet eerst een consultatie om het akkoordnummer te hebben. Daarna kun je een elektronisch bericht sturen om het akkoord te stoppen.

    Het wordt nog niet veel gebruikt en momenteel vragen we nog het originele attest aan ons lid. 

    Fouten bij aanvraag

     Neen, wij hebben geen bevoegdheid om aanpassingen te doen. We kunnen aanvragen enkel in behandeling plaatsen, weigeren of goedkeuren.

     We zullen je dus vragen een nieuwe aanvraag te doen.  

     We geven altijd de maximumduur zoals ze volgens de wetgeving bepaald is. 

     Als arts bepaal jij, binnen het reglementaire kader, hoeveel en hoelang je het geneesmiddel voorschrijft.

     Therapeutische relatie

      Een therapeutische relatie is een relatie die jij, als zorgverlener, met je patiënt aangaat om zijn gezondheidsgegevens te delen en te consulteren.

      De toegang tot de patiëntgegevens is beperkt in duur.  

      Download Termijnen therapeutische relaties.

      • Door de eID van de patiënt (ook met Kids ID) in te lezen in je eigen softwarepakket.
      • Door een GMD-relatie te hebben.
      • Door de eID van de patiënt in EMD (platform eHealth) in te lezen en een therapeutische relatie aan te maken. 
      • Omdat je patiënt een therapeutische relatie aanmaakte via de eHealth-website. 

      De duur ervan varieert naargelang de zorgverstrekking en de relatie met de zorgverlener

      • Als je bij een consultatie de eID van de patiënt inleest, wordt voor een individuele zorgverlener (behalve spoedartsen en artsen in wachtposten) doorgaans een therapeutische relatie geregistreerd voor vijftien maanden. Dit is ook de termijn voor apotheken bij aflevering van een geneesmiddel. Bij een verwijzing is die duur drie maanden. 
      • Bij een lange relatie met je patiënt, die geformaliseerd is door een globaal medisch dossier (GMD), heb je een jaar toegang vanaf de openingsdatum van het dossier. Deze periode wordt opnieuw met een jaar verlengd als het GMD bij jou wordt verlengd. 
      • Bij hospitalisatie of ambulante behandeling in het ziekenhuis bedraagt de duur van de therapeutische relatie drie maanden. 
      • Een spoedarts of arts in een wachtpost heeft een maand toegang tot de gegevens, te rekenen vanaf de datum van het patiëntencontact. 
      • Het is ook mogelijk dat er een therapeutische relatie geregistreerd wordt als er geen fysiek contactmoment tussen arts en patiënt plaatsvond. Bijvoorbeeld wanneer arts A een patiënt verwijst naar arts B. Als die voor de eerste consultatie al voldoende ingewerkt moet zijn, kan arts A een therapeutische relatie tussen de patiënt en arts B registreren voor drie maanden. De patiënt moet hiervoor zijn eID laten lezen door arts A en zijn pincode ingeven.

      Ja. Je patiënt kan steeds de therapeutische relatie beëindigen via het eHealth-portaal. 

      Ja. Iedere burger kan een levenslange relatie creëren via eHealth.

      Werk je als eGMD-houder in een groepspraktijk? Dan hebben ook de andere gemachtigde huisartsen van deze groepspraktijk voortaan toegang tot je digitale medische informatie. Dit om een betere continuïteit van zorg te garanderen. Meer informatie vind je op de site van het Riziv.

      Apotheker

       Deze mogelijkheid bestaat. Meer dan drieduizend apotheken maken er gebruik van. 

       Momenteel zijn enkel de akkoorden die gelinkt zijn aan de specialiteiten van Hoofdstuk IV zichtbaar.

       Dit is uitgesteld tot een niet nader bepaalde datum. 

       Een elektronische goedkeuring heeft voorrang op een papieren goedkeuring. Het elektronische akkoord geeft immers steeds de meest recente beslissing van de adviserend arts weer.   

       Technische ondersteuning

        Een foutmelding kan verschijnen door onderhoudswerkzaamheden aan het programma of een tijdelijke internetonderbreking. 
        Indien ze zich voordoet, kun je voor meer informatie je softwareleverancier contacteren. 

        Voor technische ondersteuning kun je aankloppen bij je softwareleverancier.