Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Kinesitherapie in ROB

Als je een patiënt behandelt die in een rustoord voor bejaarden (ROB) verblijft, moet je specifieke verstrekkingscodes gebruiken.

Het gebruik van specifieke verstrekkingscodes is verplicht, ongeacht of de zittingen plaatsvinden in het rustoord of erbuiten (bv. in je praktijkkamer). De verplichting geldt niet voor een zitting in een dagziekenhuis. Deze bepaling staat in interpretatieregel 7 bij artikel 7 van de nomenclatuur.

Specifieke verstrekkingscodes

Type zittingType behandeling
 Courante
behandeling
Zware
aandoening
F-
acuut
F-
chronisch
Zitting 20 minuten560571561352563496564093
Tweede zitting per dag561573561396561573561573
Zitting 61-80 F-chronisch---564373
Overschrijdingszitting met verlaagde terugbetaling560615-563533564130
Schriftelijk verslag-561411563555564152
Lymfoedeem 45 minuten
F-chronisch
---639752
Lymfoedeem 60 minuten-639472--
Lymfoedeem 120 minuten-639634--

Belangrijk:

  • Op het getuigschrift voor verstrekte hulp moet je het RIZIV-nummer van de instelling vermelden. 
  • Als een patiënt verblijft in een rust- en verzorgingstehuis (RVT) met forfaitaire ZIV-dagvergoeding, dan zijn kinesitherapeutische verstrekkingen inbegrepen in dit forfait. Je kunt ze niet afzonderlijk aanrekenen. 

Persoonlijk aandeel

Er is een vast persoonlijk aandeel voor kinesitherapieverstrekkingen. Meer informatie vind je op de website van het RIZIV.