Statuut chronische aandoening: info voor tandartsen

Personen met een chronische aandoening kunnen recht hebben op het statuut chronische aandoening.

Zorgverleners

Personen met een chronische aandoening die aan de voorwaarden voldoen, hebben recht op het statuut chronische aandoening. 

Het statuut wordt automatisch toegekend.

Voor wie is het statuut?

Het statuut chronische aandoening wordt toegekend in drie situaties.

  • Voor een periode van twee jaar
    • aan personen die acht opeenvolgende kwartalen (twee volledige kalenderjaren) elk kwartaal minstens 300 euro medische kosten hebben (ereloonsupplementen niet meegerekend);
    • aan personen die het zorgforfait ontvangen (ook forfait chronisch zieke genoemd), vanaf 1 januari van het jaar volgend op de toekenning van het zorgforfait. 
  • Voor een periode van vijf jaar
    • aan personen die acht opeenvolgende kwartalen (twee volledige kalenderjaren) elk kwartaal minstens 300 euro medische kosten hebben (ereloonsupplementen niet meegerekend) en lijden aan een zeldzame of weesziekte. 

Kennisgeving zeldzame ziekte of weesziekte

Dat iemand een zeldzame of weesziekte heeft, wordt bewezen met het attest 'Zeldzame ziekte' dat betrokkene aan CM bezorgt. Dit attest kan enkel worden ingevuld door een geneesheer-specialist. Naast de identificatiegegevens moet het attest de volledige naam van de aandoening vermelden zoals opgenomen in Orphanet.

Wat zijn de voordelen?

  • Vermindering met 100 euro van het plafond voor de maximumfactuur (MAF) indien de chronisch zieke geen vermindering geniet via een andere regelgeving.
  • Toepassing van de derdebetalersregeling indien de arts of tandarts akkoord gaat. Om te bewijzen dat hij het statuut chronische aandoening heeft, ontving de patiënt een brief van CM. Dit document hoef je niet bij te houden noch bij de facturatie te voegen.