Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Zorgforfait

Omdat chronisch zieken hoge uitgaven hebben, zijn er verschillende forfaitaire vergoedingen die ze kunnen combineren, onder andere voor zorg. Het zorgforfait is een jaarlijkse terugbetaling voor chronisch zieken die sterk afhankelijk zijn van anderen.

Het zorgforfait kan met het incontinentieforfait, het forfait palliatieve zorg en het PVS-forfait gecombineerd worden.

Het jaarbedrag varieert naargelang de mate van verlies aan zelfredzaamheid, wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt sinds 1 januari 2024:

  • 371,55 euro;
  • 557,36 euro;
  • 743,12 euro. 

Belangrijk: het zorgforfait mag niet worden verward met het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, dat voor een terugbetaling in de niet-medische kosten van zwaar zorgbehoevende thuiszorgpatiënten zorgt. 

Je hoeft zelf niets te doen

CM beschikt over de nodige gegevens zodat het zorgforfait in principe automatisch uitbetaald wordt indien je aan beide voorwaarden voldoet. 

Neemt je zelfredzaamheid af?

Als de zelfredzaamheid in de loop van het jaar afneemt en je aanspraak maakt op een hogere terugbetaling, zal ook de regularisatie automatisch gebeuren.

Ook recht op het zorgforfait?

Ontvang je geen terugbetaling en denk je in aanmerking te komen voor het zorgforfait, neem dan contact op met de dienst Maatschappelijk Werk