Statuut chronische aandoening

Personen met een chronische aandoening die aan de voorwaarden voldoen, hebben mogelijk recht op het statuut chronische aandoening.

Het statuut chronische aandoening wordt automatisch toegekend en heeft nog twee voordelen:

  • Het remgeldplafond voor de maximumfactuur wordt verlaagd. Mogelijk krijg je hierdoor (meer) remgeld terugbetaald.
  • Je hoeft bij de huisarts, specialisten en tandartsen enkel het remgeld te betalen. Het ereloon wordt rechtstreeks door CM aan de (tand)arts betaald. De (tand)arts is echter niet verplicht deze regeling toe te passen.  

Belangrijk:

  • Het statuut wordt automatisch verlengd bij hoge ziektekosten of als je het zorgforfait ontvangt. 
  • Bij een zeldzame ziekte kan het statuut voor vijf kalenderjaren worden verlengd. Bezorg tijdens het laatste jaar dat je het statuut hebt een nieuw attest 'Kennisgeving van de zeldzame ziekte of weesziekte' aan de adviserend arts.

Je krijgt het statuut automatisch

Het statuut wordt automatisch toegekend voor twee jaar. Zodra je het statuut hebt, informeert CM je hierover. 

Heb je een zeldzame ziekte?

Laat het attest 'Kennisgeving van de zeldzame ziekte of weesziekte' invullen door een arts-specialist. Bezorg het attest aan de adviserend arts van CM. Dan wordt het statuut toegekend voor vijf jaar.