HomeProfessioneelZorgverlenersArtseneTools

eAttest

Bij contante betaling, kun je voortaan als huisarts of specilaist (in privépraktijk) je getuigschriften voor verstrekte hulp elektronisch verzenden via MyCareNet. 

Je mag deze werkwijze toepassen bij al je patiënten (uiteraard volgens de regels van papieren contante betaling). Inschrijven op MyCareNet is niet nodig. 

Bovendien moet je geen therapeutische relatie met je patiënt hebben.

Consulteer de lijst van softwares die gehomologeerd zijn voor het gebuik van eAttest

Blijft attesteren op papier mogelijk?

Op dit moment is het eAttest facultatief te gebruiken. 

Het is mogelijk om wisselend het papieren en elektronisch circuit te gebruiken. Het is echter niet toegestaan om dezelfde consultatie elektronisch en op papier te attesteren, en het attest aan de patiënt mee te geven.

In tegenstelling tot het eGMD, werkt het eAttest niet volgens het opt-in-principe. Je bent dan ook niet verplicht om het voor al je patiënten of consultaties te gebruiken. 

Op termijn wordt eAttest verplicht voor alle huisartsen, maar wanneer is nog niet bekend.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de site van het NIC en via onderstaande presentatiefilm.

Ga ook naar