HomeProfessioneelZorgverlenersArtsen

Zorgtrajecten

Een zorgtraject is een samenwerkingscontract tussen de patiënt, de huisarts en de specialist. Hiermee engageert elkeen zich voor de optimale opvolging van een chronische ziekte. 

De huisarts coördineert de verschillende acties om deze doelstelling te bereiken en speelt dus een centrale rol in de opvang, behandeling en opvolging van de patiënt. 

Binnen het zorgtraject zijn er voor de patiëntspecifieke terugbetalingen

Voor wie?

Het zorgtraject is bestemd voor patiënten met: 

  • chronische nierinsufficiëntie (in een bepaald stadium);
  • diabetes type 2 (in een bepaald stadium).

Vanaf wanneer?

Het zorgtraject komt tot stand zodra de patiënt, de huisarts en de geneesheer-specialist het zorgtraject-contract hebben ondertekend

Het traject start vanaf het moment dat het contract door de adviserend arts van het ziekenfonds is geregistreerd.

Meer informatie

Alle informatie over de zorgtrajecten vind je op de Riziv-site www.zorgtraject.be.

Ga ook naar


Download