HomeVoor professionelenZorgverlenersKinesitherapeuten

Perinatale kinesitherapie


Perinatale kinesitherapie kan je enkel aanrekenen voor een behandeling, voorgeschreven

  • als voorbereiding van een bevalling;
  • voor de bevalling;
  • in het kader van postnatale revalidatie. 

De behandeling van zwangere of pas bevallen vrouwen voor andere aandoeningen, voorgeschreven buiten dit specifieke kader, moet je aanrekenen als courante behandelingbehandeling zware aandoening, of behandeling F-acuut of F-chronisch.

De verstrekkingen staan in art. 7, §1, 4° van de nomenclatuur; de toepassingsregels in art. 7, §13. 

Aanvraag

Voor perinatale kinesitherapie is geen aanvraag of kennisgeving vereist. 

Maximumaantal en nomenclatuur

Per zwangerschap kun je maximaal negen perinatale zittingen aanrekenen. 

Is dit maximum bereikt, maar zijn er meer zittingen voorgeschreven, mag je tijdens hetzelfde kalenderjaar nog tot achttien courante zittingen aanrekenen. Voor deze bijkomende courante zittingen:

  • heb je geen akkoord van de adviserend arts nodig indien tijdens hetzelfde kalenderjaar geen zitting voor een andere pathologie werd geattesteerd;
  • moet je een aanvraag doen bij de adviserend arts indien tijdens hetzelfde kalenderjaar reeds zittingen werden geattesteerd voor een andere pathologie.

Indien tegelijkertijd een andere behandeling (courante, F-acuut, F-chronisch of zware aandoening) loopt, kan je maar één zitting per dag aanrekenen: ofwel de perinatale, ofwel de andere. 

Wordt in hetzelfde kalenderjaar de perinatale behandeling gevolgd door een eerste courante pathologie, moet je geen aanvraag indienen voor bijkomende courante zittingen

Ga ook naar


Download