HomeProfessioneelZorgverlenersKinesitherapeuten

Perinatale kinesitherapie

Perinatale kinesitherapie kan je enkel aanrekenen voor een behandeling, voorgeschreven

  • als voorbereiding van een bevalling;
  • voor de bevalling;
  • in het kader van postnatale revalidatie. 

De behandeling van zwangere of pas bevallen vrouwen voor andere aandoeningen, voorgeschreven buiten dit specifieke kader, moet je aanrekenen als courante behandelingbehandeling zware aandoening, of behandeling F-acuut of F-chronisch.

De verstrekkingen staan in art. 7, §1, 4° van de nomenclatuur; de toepassingsregels in art. 7, §13. 

Aanvraag

Voor perinatale kinesitherapie is geen aanvraag of kennisgeving vereist. 

Maximumaantal en nomenclatuur

Per zwangerschap kun je maximaal negen perinatale zittingen aanrekenen (naast eventuele zittingen tijdens een ziekenhuisopname). 

Indien tegelijkertijd een andere behandeling (courante, F-acuut, F-chronisch of zware aandoening) loopt, kan je maar één zitting per dag aanrekenen: ofwel de perinatale, ofwel de andere. 

Wordt in hetzelfde kalenderjaar de perinatale behandeling gevolgd door een eerste courante pathologie, moet je geen aanvraag indienen voor bijkomende courante zittingen

Persoonlijk aandeel

Sinds 1 september 2019 is er een vast persoonlijk aandeel voor kinesitherapieverstrekkingen. Het is dan geen percentage meer van het honorarium.

Meer informatie vind je op de website van het Riziv.

Ga ook naar


Download