Seksuele ontdekking en nieuwsgierigheid

Naarmate kinderen groter worden groeit ook hun beeld en houding tegenover seks, seksualiteit en hun eigen seksuele identiteit. Dat geleidelijke proces begint met een gezonde dosis nieuwsgierigheid.

Baby's

Baby’s (0 tot 18 maanden) begrijpen hun wereld door lichaamsgeuren en huidcontact. Lichamelijk contact geeft hen een fijn gevoel. Ze raken hun geslachtsdelen onwillekeurig aan. Ook naakt spelen en rondlopen doen ze ongegeneerd. Zo ontdekken ze het verschil tussen jongens en meisjes. Dergelijk gedrag om dat verschil te leren kennen is goed, belangrijk en gezond. 

Peuters

Peuters (18 maanden tot 3 jaar) zijn erg leergierig en nieuwsgierig. Het bekijken van blote mensen hoort daarbij. Ook zindelijkheidstraining doet de aandacht voor hun geslachtsdelen toenemen, en wekt hun nieuwsgierigheid. Op die manier leren ze de geslachtsdelen kennen. 

Aan het einde van de peutertijd kunnen ze volwassenen naspelen in stereotiepe spelletjes. Soms zit daar een seksueel randje aan. Denk bijvoorbeeld aan spelletjes zoals doktertje, vadertje en moedertje, enzovoort. Ook wanneer ze elkaar omhelzen of bv. op de mond zoenen is dat meestal in deze spelcontext en dus gepast. 
Let op: dit is enkel gepast als dit tussen kinderen van dezelfde leeftijd gebeurt.

Kleuters

Opgroeiende kleuters (3 tot 6 jaar) krijgen een groter besef van waarden en normen. Ze leren de regels van sociaal aanvaardbaar gedrag. Waar ze vroeger openlijk hun eigen lichaam of dat van een ander gingen verkennen, doen ze dat nu meer verborgen. Ze zijn zich nu immers bewust van de taboesfeer die rond seksualiteit hangt. 

En daarna?

Dat kinderen zichzelf en de wereld ontdekken is normaal, ook seksuele thema’s horen daarbij.  Zolang de aandacht hiervoor gepast blijft bij de leeftijdsfase van het kind vormt dat geen probleem. Geef je kind zeker geen straf als je seksueel verkennend gedrag opmerkt. Stel je herhaaldelijk, dwangmatig of buitensporig gedrag vast bij je kind? Spreek je kind daar dan zeker op aan en houd dit nauwlettend in de gaten. 

Bron: www.sensoa.be