Voor het eerst naar school

Vanaf wanneer kan je kindje naar school? Hoe bereid je je kind hierop voor? Hoe weet je of het schoolrijp is? Met de eerste schooldag in zicht, zit je met veel vragen.

In Vlaanderen kunnen kinderen al naar school wanneer ze 2,5 jaar oud zijn. Dat kan elke eerste schooldag na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie, de eerste schooldag van februari en de eerste schooldag na Hemelvaartsdag. Vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig. De leerplicht in België is geen schoolplicht: je kindje mag ook thuis les volgen. Geef je thuisonderwijs? Dan moet je dit elk schooljaar aangeven en krijg je jaarlijks controle.
 

Sommige kinderen maken de overgang naar school vlot, anderen hebben meer moeite. Kleuters zijn klaar voor school als ze: 

 • zich verstaanbaar kunnen maken en kunnen uitdrukken wat ze willen; 
 • al een beetje zindelijk zijn: ze moeten kunnen aangeven dat ze moeten plassen en zelfstandig naar het toilet kunnen gaan;
 • niet in paniek raken als mama of papa er niet is;
 • zelfstandig kunnen eten en drinken.

Soms stel je de eerste schooldag beter even uit (bv. bij de geboorte van een broertje of zusje, bij overlijden van een geliefd persoon). Je kind moet anders te veel emoties op hetzelfde moment verwerken.

Een school kies je vaak om praktische redenen: is de school goed bereikbaar? Dicht bij huis of het werk? Is er opvang voor en na schooltijd? Informeer je naar de sfeer en de aanpak. Hoe een school moeilijke situaties aanpakt vertelt veel. Ook de inspectieverslagen van de overheid kun je online terugvinden.

Heeft je kind nood aan aangepast onderwijs? Dan stelt het CLB een verslag en een protocol op waarin de aangepaste leerdoelen en het meest geschikte traject voor je kleuter worden gemotiveerd.

Om de eerste schooldag zo vlot mogelijk te laten verlopen, bereid je je kindje beter voor. Begin er niet te vroeg mee, want kleuters kunnen tijd nog niet goed inschatten. 

Vooraf

 • Maak een kalender voor de laatste week van de vakantie. 
 • Breng op voorhand een bezoekje aan de kleuterschool. Zo leren jullie samen het nieuwe klasje, de refter, de turnzaal en de leerkrachten kennen. Neem je kind eventueel mee als je grote broer of zus aan de schoolpoort afhaalt. 
 • Koop samen een boekentasje of rugzak. En laat je kleuter helpen om zijn spulletjes in te pakken. 
 • Lees met je kindje een leuk boekje over de eerste schooldag. 
 • Zorg dat je kind goed uitrust en op tijd gaat slapen de laatste week voor de eerste schooldag. Laat het ook wennen aan het uur van opstaan.

 

Voor de eerste schooldag

 • Zorg dat je kind kalm en ontspannen naar school kan vertrekken. Neem rustig de tijd voor het ontbijt en vertel wat er je kind die dag te wachten staat. 
 • Probeer de eerste dag je kindje zelf naar school te brengen. Vertel wanneer hij afgehaald wordt en wie hij dan aan de schoolpoort mag verwachten. 
 • Neem vastberaden afscheid. Indien je kind huilt, vertel je hem dat je straks terugkomt maar laat het dan aan de juf of de meester over. Meestal is het verdriet al over als je de school uitstapt. 
 • Geef je kleuter zijn lievelingsknuffel mee om op moeilijke momenten troost te brengen. Vraag op voorhand of dit mag op school. 
 • Steek het favoriete tussendoortje van je kind in de boekentas. Op de eerste schooldag verdient hij wel iets extra. Sommige scholen hebben hier wel enkele regels rond (bv. geen verpakkingen, geen koeken met chocolade, enkel fruit). 
 • Geef reservekledij mee. Ongelukjes kunnen altijd gebeuren. 
 • Informeer of je kleuter 's middags een dutje kan doen. Vaak beschikken scholen over bedjes zodat de allerkleinsten kunnen rusten tijdens de middagpauze. 

Vooral de eerste dagen is de kans groot dat je kind moe en prikkelbaar thuiskomt van school. Soms zal het minder eetlust hebben of slecht inslapen. 

 • Laat je kind tot rust komen. Probeer wat extra tijd vrij te maken voor een rustige activiteit samen zoals tekenen of voorlezen.
 • Overstelp je kleuter niet met vragen. Vaak zijn er veel indrukken om te verwerken. Luister vooral als je kind met verhalen thuiskomt. 
 • Feliciteer je kind altijd als het een tekening of knutselwerk meebrengt. Dat zal het enthousiasme voor school aanwakkeren. 
 • De meeste problemen gaan vanzelf over. Praat bij ongerustheid met de kleuterjuf of -meester. Een goed gesprek kan veel problemen oplossen. 

Tot nu toe gebeurden de vaccinaties via Kind en Gezin. Vanaf het moment dat je kindje naar school gaat, neemt het CLB deze rol over. Merk je dat je kindje zich niet goed voelt? Ook dan kun je terecht bij het CLB.