Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Derdebetalersregeling: wat zijn de tarieven?

Het remgeld varieert naargelang de situatie van de patiënt.

Het is belangrijk om steeds het correcte tarief na te gaan (eTAR).

Als je elektronisch factureert laat je softwarepakket vaak automatisch zien welke tarieven en remgeld aangerekend moeten worden. 

Raadplegingen bij huisartsen

Remgeld

 Met verhoogde 
tegemoetkoming
Zonder verhoogde 
tegemoetkoming
Patiënt zonder globaal medisch dossier (GMD)1,50 euro6 euro
Arts heeft geen toegang tot het GMD1,50 euro6 euro
Arts heeft toegang tot het GMD1 euro4 euro
Bedragen geldig sinds 1 december 2011

Raadplegingen bij geneesheer-specialisten

Het remgeld is identiek voor alle specialiteiten:

Bij een geneesheer-specialist in opleiding bedraagt het remgeld:

Raadplegingen bij wachtdienst

Voor raadplegingen bij wachtdiensten kun je ook je facturaties in de derdebetalersregeling elektronisch invoeren.

Dat geldt voor alle situaties in de wachtdienst (op weekdagen, in het weekend, in de wachtpost zelf of in het kabinet) of als onderdeel van een georganiseerde wachtdienst.

Huisbezoeken

Er is geen eenvormig remgeld voor huisbezoeken.

Je kunt de tarieven raadplegen via de berekeningsmodule op onze site.

Plafond maximumfactuur is bereikt

Als je patiënt het plafond voor de maximumfactuur (MAF) bereikt heeft, blijf je het remgeld vragen. Je kunt dus niet het volledige honorarium factureren aan CM. Het remgeld zal automatisch aan je patiënt worden terugbetaald.

Vergeet niet om aan te duiden dat je het remgeld geïnd hebt. Dit kan via:

  • je softwarepakket indien je elektronisch factureert;
  • het vak 'K.B. 15.07.2002' van het getuigschrift voor verstrekte hulp indien je op papier factureert.