Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Statuut chronische aandoening

Personen met een chronische aandoening die aan de voorwaarden voldoen, hebben recht op het statuut chronische aandoening.

Zorgverleners

Het statuut chronische aandoening wordt automatisch toegekend in drie situaties.

 • Hoge ziektekosten hebben gedurende acht opeenvolgende kwartalen
  Voor de kwartalen van 2018: minstens 320,70 euro ziektekosten.
  Voor de kwartalen van 2019: minstens 325,35 euro ziektekosten.

  De acht kwartalen moeten twee opeenvolgende kalenderjaren omvatten. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Door COVID-19 wordt het jaar 2020 geneutraliseerd voor de voorwaarde van hoge ziektekosten.

  Om de ziektekosten te berekenen worden de terugbetaling van de ziekteverzekering en het remgeld samengeteld.

  Komen niet in aanmerking voor de berekening: prestaties en geneesmiddelen die niet worden terugbetaald door de ziekteverzekering en supplementen.
 • Het zorgforfait ontvangen
 • Een zeldzame ziekte en hoge ziektekosten hebben
  De zeldzame ziekte staat vermeld op de website Orphanet.
  De ziektekosten zijn gedurende acht opeenvolgende kwartalen minstens gelijk aan bovenstaande minima. 

Kennisgeving zeldzame of weesziekte

Dat iemand een zeldzame of weesziekte heeft, wordt bewezen met het attest zeldzame ziekte dat de betrokkene aan CM bezorgt. Dit attest kan enkel worden ingevuld door een geneesheer-specialist. Naast de identificatiegegevens moet het attest de volledige naam van de aandoening vermelden zoals opgenomen in Orphanet.

Wat zijn de voordelen?

Het statuut chronische aandoening geeft recht op: 

Via de dienst Member Data kunnen artsen nakijken of een patiënt recht heeft op het statuut chronische aandoening. Via deze dienst kunnen ook verzekerbaarheid, zorgtrajecten en de huisapotheker nagekeken worden.

Ga ook naar ...