Ziekenhuizen: wetgeving en reglementering

Interessante informatie voor ziekenhuizen over wijzigingen in wetgeving en reglementering.

Chronische dialyse

Voor ziekenhuizen met een erkend dialysecentrum is er een overeenkomst die de forfaits voor de ziekenhuizen en patiënten en ook de honoraria voor de artsen regelt. Lees meer

Diabetesconventie 

De diabetesconventie is een afspraak tussen de patiënt en het Riziv en voorziet voor een bepaalde groep patiënten extra begeleiding en een (gedeeltelijke) terugbetaling van het materiaal.

Zittingen kinesitherapie of fysiotherapie op dezelfde dag

Het is mogelijk dat een patiënt in het ziekenhuis een sessie kinesitherapie, revalidatie of fysiotherapie heeft, en dezelfde dag nog een sessie bij zijn vaste kinesist buiten het ziekenhuis

Dit kan problemen veroorzaken, want in bepaalde gevallen wordt de tweede zitting niet terugbetaald, zelfs als het over de behandeling van een andere aandoening gaat. 

Om vervelende situaties voor de patiënt en het ziekenhuis te vermijden, is het beter om de behandelingen over meerdere dagen te spreiden

Wij bieden je daarom deze affiche aan om uit te hangen in de wachtzaal. Aarzel niet om ze af te drukken en je logo toe te voegen.

Nieuwsbrieven

Bij iedere belangrijke release in Refac, ontvangt je ziekenhuis een nieuwsbrief met onder meer de belangrijkste aanpassingen. 

Heb je vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met je Uniek ContactPunt (UCP).

Nuttige linken voor ziekenhuizen

Ambtshalve inschrijving pasgeborene

Als een pasgeboren kind na 45 dagen nog niet is ingeschreven bij een ziekenfonds, kan het ziekenhuis een aanvraag indienen bij het ziekenfonds van de moeder om het kind ambtshalve in te schrijven als persoon ten laste.

Meer info en het aanvraagformulier vind je op Ambtshalve inschrijving pasgeborene