HomeVoor professionelenZorgverlenersArtsenDerdebetalersregelingFacturatie

Elektronische facturatie (eFact): de eenvoudigste manier


Als huisarts of specialist kan je je facturaties in de derdebetalersregeling elektronisch invoeren voor consultaties, huisbezoeken en technische verstrekkingen

De facturatie verloopt via MyCareNet en wordt opgemaakt volgens de instructies voor de facturatie op magnetische of elektronische drager, zoals vastgelegd door het Riziv. Een huisarts kan via dit circuit geen globaal medisch dossier openen (102771). Dit kan wel digitaal gefactureerd worden via het eGMD.

Voor het gebruik van eTar (enkel voor huisartsen) en eFact is geen geïnformeerde toestemming van de patiënt of therapeutische relatie nodig.

Voor patiënten zonder verhoogde tegemoetkoming en patiënten van wie het ziekenfonds geen informatie heeft (bv. bij occasionele financiële problemen), kan je de toepassing van de derdebetalersregeling onmiddellijk in je software rechtvaardigen. De bewijsstukken hou je bij in het patiëntendossier.  

Voor de facturatie heb je software nodig die het NIC homologeerde of waarvan de homologatieprocedure aan de gang is

Voordelen

  • De elektronische facturatie is eenvoudiger en verloopt sneller dan de papieren procedure.
  • De betalingstermijn bedraagt maximaal vijftien dagen in plaats van dertig dagen voor huisartsen en twee maanden voor specialisten.
    Als je elektronische facturatie aanvaard wordt, ontvang je eerst een afrekenbestand en daarna je betaling. Deze betaling wordt maximaal vijftien dagen na ontvangst van je zending uitgevoerd. Volgende factoren spelen hierin ook nog een rol: prioriteitsregels (ontvangstdatum zendingen, wettelijke betalingstermijnen) en de terbeschikkingstelling van fondsen door het Riziv.
  • De behandeling van je facturatie verloopt zonder verzending van papieren (overzichtsfactuur, getuigschriften, bewijsstukken, …).
  • Voor patiënten zonder verhoogde tegemoetkoming gebeurt de rechtvaardiging van de toepassing van de derdebetalersregeling via je software.

Info opvragen

Met het oog op een correcte facturatie, kan je tijdens het contact met je patiënt via MyCareNet volgende informatie opvragen:

  • verzekerbaarheid patiënt (in vele softwarepakketten automatische gecontroleerd);
  • heeft je patiënt recht op de derdebetalersregeling?; 
  • het tarief dat je per prestatie kan factureren (eTar)
  • een betalingsverbintenis op voorwaarde dat de nomenclatuurregels gerespecteerd zijn (bv. vernieuwingstermijn, verboden cumuls). Deze regels zal het ziekenfonds controleren als het je facturatie controleert. 

Veelgestelde vragen over de elektronische facturatie

Hoe vaak mag je elektronisch factureren? Hoe volg je je zendingen op? Kan je ook huisbezoeken elektronisch factureren? Een antwoord op deze en andere vragen vind je op de pagina 'Veelgestelde vragen over eFact'.

Veelgestelde vragen over de derdebetalersregeling

Ga ook naar


Download