HomeVoor professionelenZorgverlenersKinesitherapeuten

Courante behandelingen


De verstrekkingen voor courante kinesitherapie zijn behandelingen die niet vallen onder

Het gaat om verstrekkingen opgenomen in art. 7, §1, 1° van de nomenclatuur. De toepassingsregels staan in art. 7, §10. 

Maximumaantal en nomenclatuur

Per kalenderjaar en voor eenzelfde pathologie mag je maximaal achttien zittingen (560011, 560114, 560210, 560313, 560416, 563534 en 560571) aanrekenen. 

Voor de eerste reeks van achttien courante zittingen tijdens een kalenderjaar volstaat een medisch voorschrift. Er is geen voorafgaandelijke aanvraag nodig. 

Als de behandeling van eenzelfde pathologie tijdens hetzelfde kalenderjaar meer dan achttien zittingen vereist, kan ze vanaf de 19de zitting voortgezet worden mits aanrekening tegen verlaagde terugbetaling (560055, 560151, 560254, 560350, 560453, 564410 of 560615). 

Aanvraag bijkomende zittingen

Bij een nieuwe courante pathologie tijdens hetzelfde kalenderjaar kan de adviserend arts bijkomende zittingen toestaan op basis van een aanvraag

Per kalenderjaar kan de adviserend arts tweemaal een reeks van achttien bijkomende courante zittingen toestaan. Je mag geen bijkomende zittingen aanrekenen alvorens de adviserend arts toestemming heeft verleend. Het akkoord van de adviserend arts voor achttien bijkomende verstrekkingen verbiedt niet dat je het eventuele saldo van de achttien vorige verstrekkingen attesteert

De aanvraag wordt ingediend per brief, geadresseerd aan de adviserend arts. 

Die aanvraag bevat

 • ofwel een aanvraagformulier, opgesteld door jou als kinesist, met: 
  • jouw gegevens
  • gegevens van de patiënt
  • opsomming van de opeenvolgende pathologische situaties en datum van optreden
  • jouw handtekening
  • kopies van de voorschriften voor de behandelingen
 • ofwel een verslag van de behandelende arts met de opeenvolgende pathologische situaties en datum van optreden. 

Ga ook naar


Download