HomeProfessioneelZorgverlenersKinesitherapeuten

Schriftelijk verslag

Het schriftelijk verslag gaat over de uitvoering van de behandeling en de bereikte resultaten

De toepassingsregels staan in art. 7, §3 bis, 1° en §5 van de nomenclatuur. 

Inhoud

Het verslag bevat:

  • de behandelde aandoening met verwijzing naar het voorschrift;
  • synthese van het kinesitherapeutisch onderzoek, opgemaakt bij het begin van de behandeling;
  • samenvatting van de uitgevoerde behandeling en de evolutie van de patiënt;
  • indien van toepassing: de raadgevingen voor secundaire preventie en het aanbevolen thuisprogramma, die je aan de patiënt gaf. 

Bewaar steeds in het dossier een afschrift van het verslag. 

Tijdstip

Bezorg het schriftelijk verslag aan de voorschrijvende geneesheer

Voorwaarden voor terugbetaling

Voor een schriftelijk verslag is geen voorschrift nodig. Je kan het samen met een zitting attesteren, zowel op de eerste als bij een andere zitting.

Een schriftelijk verslag kan aangerekend en terugbetaald worden: 

In bepaalde gevallen is het schriftelijk verslag niet terugbetaalbaar en mag je het niet aanrekenen aan de patiënt. 

Persoonlijk aandeel

Sinds 1 september 2019 is er een vast persoonlijk aandeel voor kinesitherapieverstrekkingen. Het is dan geen percentage meer van het honorarium.

Meer informatie vind je op de website van het Riziv.

Ga ook naar


Download