Tips voor een zorgeloos eerste zomerkampje

De grote vakantie komt eraan en dat betekent tijd voor zomerkampen! Bezorgt het idee om je oogappel voor de eerste keer naar een kampje te sturen je een mix van opwinding en bezorgdheid? Ilse De Block, directeur van de Opvoedingslijn, geeft advies en tips.

Heb vertrouwen

Overwin je eigen twijfels en wantrouwen. Kinderen voelen dergelijke gevoelens goed aan en kunnen daardoor zelf angstiger worden.

Bereid je kind voor

Praat met je kind over wat het van het kamp mag verwachten. Maak het concreet. Wijs op de leuke activiteiten en de andere kinderen die er zullen zijn. Zo kan de angst voor het onbekende plaats maken voor een gevoel van controle. Sommige kinderen hebben hier meer nood aan dan andere.

Luister naar je kind

Als je kind na de eerste dag liever niet meer teruggaat, vraag dan wat kan helpen om het morgen een beetje minder spannend te maken. Een knuffeltje veilig opgeborgen in het rugzakje kan troost bieden.

Betrek de monitoren

Bespreek met de kampmonitoren wat kan helpen om het voor je kind gemakkelijker te maken. Zij weten als de beste hoe om te gaan met heimwee. Misschien hoor je tot je verbazing dat je kind de hele dag vrolijk was en zoekt het ’s avonds doodmoe even de veilige geborgenheid van mama of papa op.

Houd het afscheid kort

Maak vooraf duidelijk hoe het afscheid zal verlopen. Neem tijd voor een hartelijk afscheid, maar trek het niet langer dan nodig.

Wees duidelijk over het ophalen

Laat je kind weten wie het na het kamp zal ophalen. Wees specifiek over wie dat zal zijn, zodat je kind weet naar wie het moet uitkijken.

Volg je gevoel

Wil je kind echt niet terug naar het kampje en denk ook jij dat dat het beste is, kies er dan voor om het niet terug te sturen en zoek een andere opvangmogelijkheid als je daar nood aan hebt.