Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Kamp- en speelpleinvergoeding

Als CM-lid stuur je je kinderen voordelig op jeugdkamp, sportkamp, speelpleinwerking of openluchtklassen.

Volgende CM-voordelen kun je makkelijk met elkaar combineren. CM betaalt in totaal tot 100 euro per jaar terug.

 • Jeugd- en sportkamp: terugbetaling van 5 euro per dag
 • Speelplein: terugbetaling van 2,50 euro per dag
 • Openluchtklassen: terugbetaling van 5 euro per dag

Belangrijk: deze terugbetaling geldt niet voor Kazou-vakanties. Voor een monitorcursus georganiseerd door Kazou is er wel een CM-terugbetaling, die wordt automatisch terugbetaald. 

Bezorg CM een aanvraagformulier

Bezorg CM een ingevuld aanvraagformulier of attest van de vereniging/organisatie/school via de Mijn CM-app of een CM-brievenbus na afloop van het kamp, speelplein of openluchtklassen.

Voorzie het attest van deze info

 • vermelding kamp/speelplein/openluchtklassen
 • naam kind
 • periode kamp/speelplein/openluchtklassen
 • aantal dagen
 • betaald bedrag
 • gegevens van de vereniging, organisator of school
 • handtekening/stempel

Je ontvangt de terugbetaling

De terugbetaling wordt op je rekening overgeschreven na afloop van het kamp, speelplein of openluchtklassen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het deelnemende kind is lid van CM gedurende de volledige duur van het kamp/de speelpleinwerking/de openluchtklassen.
 • Het kind heeft recht op een groeipakket voor jongeren tot maximum 25 jaar of is ingeschreven als persoon ten laste.
 • Het deelnemende kind nam minstens 2 dagen deel aan het kamp.
 • De jeugdvereniging richt zicht tot kinderen en jongeren en heeft een regelmatige werking die voldoet aan de definitie van jeugdwerk  (volgens het decreet van vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid).
 • Of de vereniging is erkend door CM.
 • Het jeugdkamp wordt georganiseerd door:

 • Het deelnemende kind is lid van CM gedurende de volledige duur van het kamp/de speelpleinwerking/de openluchtklassen.
 • Het kind heeft recht op een groeipakket voor jongeren tot maximum 25 jaar of is ingeschreven als persoon ten laste.
 • Het deelnemende kind nam minstens 2 dagen deel aan het kamp.
 • Sportactiviteit is opgenomen in de lijst van sporttakken in de zoekrobot van Sport Vlaanderen.
 • Het sportkamp wordt georganiseerd door:
  • een sportdienst of -centrum van een gemeente/provincie;
  • een erkende sportvereniging  aangesloten bij een sportfederatie door Sport Vlaanderen;
  • een sportvereniging, -club of fitnesscentrum dat erkend is door de gemeentelijke sportraad;
  • een organisatie die zich inzet voor sporters met een medische problematiek (erkend door CM).

 • Het deelnemende kind is lid van CM gedurende de volledige duur van het kamp/de speelpleinwerking/de openluchtklassen.
 • Het kind heeft recht op een groeipakket voor jongeren tot maximum 25 jaar of is ingeschreven als persoon ten laste.
 • De speelpleinwerking is erkend door de stad/gemeente of wordt ondersteund door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw.

 • Het deelnemende kind is lid van CM gedurende de volledige duur van het kamp/de speelpleinwerking/de openluchtklassen.
 • Het kind heeft recht op een groeipakket voor jongeren tot maximum 25 jaar of is ingeschreven als persoon ten laste.
 • Het kind nam minstens 2 dagen deel aan de openluchtklas.
 • De openluchtklassen worden georganiseerd door een basisschool of secundair onderwijs, erkend door een ministerie van Onderwijs.
 • Ze zijn geïntegreerd in het lessenpakket en moeten minstens één overnachting omvatten.
 • Geen terugbetaling voor openluchtklassen in juli en augustus.