Privacyverklaring Skoebidoe

De Skoebidoe-website wordt beheerd door CM.Skoebidoe en CM hechten veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. We respecteren je privacy in overeenstemming met de geldende wetgeving en willen je transparant en duidelijk informeren over de manier waarop we jouw gegevens behandelen.

hand en voet

Wat is een verwerking van persoonlijke gegevens? Enkele verduidelijkende begrippen

 • Persoonsgegevens
  Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('de betrokkene') (dus bv. geen vennootschap). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. 
 • Verwerking
  Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 
 • Verwerkingsverantwoordelijke
  Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 
 • Verwerker
  Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

>>Top

Wie verwerkt jouw gegevens?

Je persoonsgegevens worden verwerkt door: 

 • de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, Haachtsesteenweg 579, bus 40, 1031 Schaarbeek, België, met ondernemingsnummer 0411.702.543; 
 • de regionale ziekenfondsen waar je bij aangesloten bent of die aangesproken worden om jouw dossier te behandelen; 
 • de MOB (Maatschappij van Onderlinge Bijstand) CM Vlaanderen, met zetel Haachtsesteenweg 579, bus 40, 1031 Schaarbeek, België, met ondernemingsnummer 851.601.503.

>>Top

Welke persoonsgegevens verzamelen we en voor welke doeleinden?

 • Wedstrijden/Giveaways
  Je geeft persoonlijke gegevens aan ons wanneer je aan een wedstrijd of giveaway meedoet op www.cm.be/skoebidoe. Die persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. We gebruiken deze gegevens om je te contacteren, je prijs op te sturen, om te reageren op jouw deelname, … Elk formulier bevat een wedstrijdreglement of algemene voorwaarden waar je alles info rond de wedstrijd of giveaway in vindt. 
 • Nieuwsbrief
  Skoebidoe heeft een gepersonaliseerde nieuwsbrief voor Skoebidoe-leden. Als je je voor deze nieuwsbrief inschrijft, blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen van je zwangerschap, nieuwe campagnes, promoties … Op elk tijdstip kun je je uitschrijven via de uitschrijflink in de mail. 
 • Mijn Skoebidoe
  Als CM-lid kun je een Skoebidoe-profiel aanmaken op www.cm.be/skoebidoe door je te registreren en de koppeling te maken met je eID. Na registratie kan je je inschrijven op de nieuwsbrief, jouw zwangerschap en/of kinderen ingeven en krijg je toegang tot de promoties op www.cm.be/skoebidoe. In het Skoebidoe-dagboek kunnen persoonlijke notities en foto’s toegevoegd worden aan het profiel. Bij het verdwijnen van het profiel (september 2023) kunnen deze notities opgevraagd worden. De gegevens uit het Skoebidoe-profiel worden door CM nog tot 31/12/2026 bijgehouden om eventuele laattijdige aanvragen op te vangen. Indien je je gegevens sneller wilt wissen, dan kun je steeds je recht op verwijdering uitoefenen in overeenstemming met de GDPR.
 • Cookies
  De Skoebidoe-website gebruikt cookies op deze website om je surfervaring aangenamer te maken en om de inhoud van de website beter af te stemmen op je behoeften en voorkeuren. Voor meer informatie over cookies, verwijzen we je naar ons cookiebeleid.

>>Top

Waar vind je meer informatie over de rechtsgronden?

Indien niet vermeld in deze privacyverklaring, vind je meer informatie over de rechtsgronden waarop we ons kunnen beroepen om jouw persoonsgegevens te verwerken, in de algemene privacyverklaring van CM.

>>Top

Hoe delen we jouw persoonsgegevens?

 • Met jouw toestemming
  • We delen jouw persoonsgegevens met andere bedrijven dan CM (Skoebidoe), op voorwaarde dat we jouw toestemming hebben. Deze website vergemakkelijkt soms de publicatie van (persoonlijke) gegevens via sociale media zoals Facebook. Denk eraan dat die kanalen hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen hebben die je zelf moet naleven. 
  • Als we wedstrijden organiseren en je persoonsgegevens moeten doorgeven aan een derde partij, vragen we je om het wedstrijdreglement te aanvaarden, waarin de derde partij per specifieke wedstrijd benoemd wordt. 
 • Met partijen die voor ons jouw persoonsgegevens verwerken
  Dit zijn onze verwerkers, bijvoorbeeld voor de invulformulieren. Deze partijen mogen de persoonsgegevens enkel verwerken voor de vastgelegde doeleinden overeenkomstig onze instructies. De afspraken met deze verwerkers worden vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst.

>>Top

Wat zijn jouw rechten op het vlak van persoonsgegevens?

Je beschikt onder bepaalde voorwaarden over volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens: 

 • recht van inzage;
 • recht op rectificatie of aanpassing van je gegevens; 
 • recht om je toestemming in te trekken;
 • recht om niet uitsluitend aan geautomatiseerde besluitvorming te worden onderworpen; 
 • recht van bezwaar; 
 • recht op gegevenswissing; 
 • recht op beperking van de verwerking; 
 • recht op overdraagbaarheid van de gegevens;

Meer informatie over deze rechten vind je in de algemene privacyverklaring van CM.

>>Top

Hoe kun je je rechten uitoefenen?

Je kunt voor een vraag, opmerking of aanvraag voor de uitoefening van je rechten contact met ons opnemen via [email protected]

Vind je dat Skoebidoe je niet kan helpen, kun je ook onze data protection officer contacteren. Dit kan zowel: 

 • door een brief te sturen naar Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, t.a.v. de data protection officer, Haachtsesteenweg 579, 1031 Schaarbeek; 
 • per mail naar [email protected]. Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. 

Enkel op die manier kunnen we je vraag concreet en correct behandelen. Om zeker te zijn dat de je je eigen privacyrechten wenst uit te oefenen, kunnen we ter identificatie een kopij van de identiteitskaart vragen.

Naast de mogelijkheid om je rechtstreeks tot ons te wenden, heb je ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen Privacycommissie) en er zo nodig klacht in te dienen: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.