Opvang voor je kind

Zodra je zwanger bent en je weet wanneer je opnieuw start met werken, zoek je best opvang voor je kind. Wellicht heb je hierover al eerder nagedacht. De wachtlijsten zijn lang, vermijd stress en onzekerheid door tijdig te starten met je zoektocht.

Groepsopvang of gezinsopvang?

  • Bij groepsopvang staan meerdere kinderbegeleiders in voor de begeleiding van groepjes kinderen. 
  • Gezinsopvang werkt kleinschaliger. Eén onthaalouder vangt enkele kinderen op, meestal in de eigen woning. 
  • Op een vijftiental plaatsen in Vlaanderen voorziet men ook inclusieve kinderopvang. Deze opvang is specifiek voor kinderen met bepaalde medische of psychosociale behoeften.

Opvang vinden

Wellicht heb je zelf al goed nagedacht over welk soort opvang je wil. Pols ook bij vrienden of familie voor interessante en bruikbare ervaringen. 

  • Kies je voor groeps- of gezinsopvang?
  • Overwegen jij of je partner wel om minder te werken waardoor er minder opvang nodig is? 
  • Waar zoek je opvang? Dicht bij je thuis of dicht bij je werk?

Tarieven

Meestal zijn de tarieven afhankelijk van het gezinsinkomen. Met een fiscaal attest geniet je vaak belastingvermindering. Vraag op voorhand ook na wat inbegrepen is. Moet je zelf nog luiers of fruitpap voorzien? Bij de aanvang wordt er een contract afgesloten. Daarin staan enkele belangrijke afspraken, zoals de waarborgsom, wat bij ziekte van het kind, de opzegvergoeding, ...

Wat als je kind ziek is?

Kinderen worden weleens ziek. Dan blijven ze beter thuis, ook om de andere kinderen in de opvang te beschermen. Iedere opvanginstelling heeft zijn eigen richtlijnen rond ziekte. Wat doe je als je kind niet naar de opvang mag?

  • Grootouders schakel je beter alleen in wanneer je zeker bent dat dit voor hen geen onnodige gezondheidsrisico’s veroorzaakt.
  • Sommige werkgevers voorzien ook extra faciliteiten bv. thuiswerk, sociaal verlof. Vraag dit zeker even na bij je werkgever.
  • Vind je toch geen opvang binnen je eigen omgeving? Je kunt bij ziekte en onder bepaalde voorwaarden beroep doen op de CM-dienst Oppas Zieke kinderen.