Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Thuisoppas zieke kinderen

Is je kindje plots ziek en moet je gaan werken? Geen nood, CM zorgt voor een oplossing en organiseert opvang voor zieke kinderen tot en met 12 jaar bij jou thuis. Dit is tot 21 jaar voor kinderen met een beperking of langdurige ziekte.

Je betaalt 5 euro per uur voor de eerste negen oppasuren per oppasdag (1,75 euro per uur als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming).

Heb je meer dan negen uur oppas per dag nodig? Dan is bovenstaand tarief niet van toepassing en betaal je 20 euro per begonnen oppasuur (10 euro per begonnen oppasuur als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming). 

De oppas gebeurt door een gekwalificeerd medewerker en is mogelijk:

 • elke werkdag (van maandag tot en met zaterdag) van 7 tot 20 uur;
 • voor minimaal vier uur en maximaal elf uur per dag;
 • voor maximaal vijf werkdagen per kind per ziekte.

Doe je aanvraag

Doe je aanvraag op weekdagen vóór 13 uur voor oppas de werkdag nadien (geen garantie tijdens piekperiodes). Bij aanvraag na 13 uur of op zaterdag is oppas mogelijk vanaf de tweede daaropvolgende werkdag.

De oppas aanvragen doe je via dit formulier of telefonisch op 078 05 01 09 (standaard telefoontarief).

CM bevestigt je aanvraag

Soms overtreft de vraag naar oppassers ons aanbod, waardoor we niet bij elke vraag een oppas kunnen garanderen.

Je aanvraag is pas in orde na bevestiging door CM (telefonisch of via mail).

Vul een informatieblad in

Om de oppas zo vlot mogelijk te laten verlopen, vul je bij de start een informatieblad in over gewoonten, medicatie en voeding van je kind. De oppasser brengt dit mee. Je kunt het blad ook downloaden en invullen vóór de oppas start. 

Extra informatie

De thuisoppas bij zieke kinderen komt in aanmerking voor een belastingvermindering. Het aftrekbare bedrag voor inkomstenjaar 2023 (aanslagjaar 2024) is maximaal 15,70 euro per oppasdag per kind. Het fiscaal attest wordt je automatisch bezorgd.

Taken en profiel van de oppasser

De thuisoppasser:

 • is gekwalificeerd en beschikt over basiscompetenties met betrekking tot de kinderzorg;
 • biedt opvang aan en verzorging van het zieke kind;
 • mag geen huishoudelijke of verpleegkundige taken uitvoeren;
 • kan in overleg met de ouders eten opwarmen en/of hulp bieden bij het eten;
 • heeft een blanco uittreksel uit het strafregister in toepassing van artikel 596.2;
 • is gevaccineerd (hepatitis B):
 • heeft een verzorgd voorkomen;
 • respecteert de privacy en de religieuze overtuiging van de aanvrager;
 • onthoudt zich voor en tijdens de opdracht van alcohol, rookwaren of verboden middelen. 

Wat als je de oppas annuleert of wijzigt?

 • Als je een wijziging of annulering van de oppas telefonisch doorgeeft vóór 12 uur op de werkdag voorafgaand aan de oppas, betaal je geen bijdrage voor de geannuleerde dag(en) of uren. 
 • Bij annulering na 12 uur of op de dag van de geplande oppas, betaal je de aangevraagde uren. Als je tijdig annuleert, kunnen we de oppasser nog elders inzetten en geef je dus een kans aan andere ouders met zieke kinderen die op de wachtlijst staan.