Vroeggeboorte

Elke geboorte is een ingrijpende gebeurtenis, een vroeggeboorte is dat nog meer, ongeacht de oorzaak. Een zwangerschap duurt gemiddeld 40 weken. Een kind wordt op tijd geboren tussen 37 en 42 weken, voor 37 weken noemen we dat een vroeggeboorte. Bij een zwangerschapsduur korter dan 28 weken spreekt men over extreme prematuriteit, mogelijk met belangrijke gevolgen voor het latere leven van het kind. 

Meestal is een vroeggeboorte het gevolg van vroegtijdige weeën of het spontaan breken van de vliezen. Soms wordt een vroeggeboorte op gang gebracht door een arts omwille van de gezondheid van de moeder of het kind.  

Ziekenhuisverblijf

Een te vroeg geboren baby blijft meestal in het ziekenhuis tot op het moment dat de zwangerschapsduur ongeveer 36 weken zou zijn geweest. De neonatale afdeling dient intensieve zorg toe.  Veel aandacht gaat naar de fragiele ademhaling: baby’s hebben soms extra zuurstof nodig en ondersteuning bij de beademing.  

Moedermelk is de meest aangewezen babyvoeding. Dat geldt zeker wanneer ze te vroeg zijn geboren. Vaak missen ze de kracht en reflexen om zelf te drinken. In dat geval kan afgekolfde melk gegeven worden met een sonde, cupje of flesje.  Huid-op-huid-contact werkt ondersteunend én versterkt de band met de ouder.   

Verwarrende gevoelens

Wellicht had je je de eerste dagen met je baby anders voorgesteld. Angst en verwarring doorkruisen je gevoelens van geluk en dankbaarheid. Iedereen gaat hier anders mee om.  

En dan ... naar huis!

Zodra het kan en het medisch verantwoord is, mag de baby naar huis. Kind en Gezin volgt de groei en ontwikkeling nauwgezet op, rekening houdend met de bereikte zwangerschapsduur.  In sommige gevallen is verdere begeleiding door de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) aangewezen. Op specifieke momenten beoordelen zij de motorische, geestelijke en sociale ontwikkeling. Indien nodig verwijzen zij door naar andere instanties.