Factcheck: Is de kans op een bril groter als je langer studeert?

De kans dat je bijziend wordt en een bril nodig hebt, wordt groter naarmate je langer en vaker met je neus in de boeken zit. Tot die conclusie komen Britse wetenschappers.

Bril dragen en studeren

29/09/2018

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers uit Bristol en Cardiff onderzochten of er een verband is tussen de duur van iemands opleiding en de kans op bijziendheid.

Daarvoor analyseerden ze via een databank de gegevens van 67 798 mannen en vrouwen over wie informatie beschikbaar was over oogafwijkingen, oogtests, genetische informatie en opleidingsniveau. 

Wie te weinig de ogen in de verte laat kijken, loopt meer kans op een bril

Na analyse kwamen de onderzoekers tot het volgende inzicht: ieder jaar dat je langer studeert, correleert met 0,2 dioptrie achteruitgang van je gezichtsvermogen. Omgekeerd heeft je gezichtsvermogen weinig invloed op de duur van je studies. 

De onderzoekers besloten dat lang studeren een mogelijke oorzaak is van bijziendheid. 

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren? 

Dit is niet de eerste studie die een verband vindt tussen veel met je neus in de boeken zitten en een bril moeten dragen. De reden daarvoor is dat te veel dichtbij-activiteiten (niet alleen boeken, maar ook het gebruik van smartphone, tablet en computer) op een leeftijd waarop de ogen nog groeien (tot 25 jaar) risicofactoren zijn voor bijziendheid.

De aanleg voor bijziendheid is dus niet louter genetisch. Wie te weinig buiten komt en de ogen te weinig in de verte laat kijken, loopt meer kans op een bril. Dit komt vaker voor bij studenten.

Daarom riepen oogartsen in 2017 op om kinderen vaker te laten buitenspelen: ze lopen dan minder kans op een bril later.