Welkom op onze website


Nieuwsflashes

Nieuwsflashes


  • Thuisoppas zieke kinderen. Is je kindje plots ziek en moet je gaan werken? Geen nood, CM zorgt voor een oplossing en organiseert opvang bij je thuis. Lees meer  

  • Omgaan met antibiotica. Onze gezondheid wordt bedreigd door het onnodig of verkeerd gebruik van antibiotica. Word daarom een Antibiotic Guardian, die ijvert voor een goed gebruik ervan. Lees meer  

  • Aangeboren aandoeningen. Om twaalf aangeboren aandoeningen vroegtijdig op te sporen, organiseert de Vlaamse overheid een gratis screeningsonderzoek bij pasgeborenen. Lees meer 

  • Regionaal nieuws
Leef durft

Leef durft


'Durf' is het thema van het februari-nummer van het magazine Leef. We hebben allemaal een beetje durf nodig in ons leven. Durf om de sprong te wagen. Durf om te tonen wie en hoe je bent. Enkel zo kunnen we ons volledig ontplooien.

Je leest er het getuigenis van Inge en Mark, die de sprong naar pleegzorg waagden. En het verhaal van Michiel, wiens leven veranderde door hete olie van een frietketel.

Verder in dit nummer ook tips om assertiever te worden en de kostprijs van ziekenvervoer.

CM-diensten en -voordelen

CM-diensten en -voordelen


Als CM-lid betaal je een voordelige ledenbijdrage. In ruil kun je rekenen op een professionele dienstverlening en een brede waaier aan CM-diensten en -voordelen. 

Dit diensten- en voordelenpakket komt bovenop de rechten die je hebt via de verplichte ziekteverzekering. Het is er voor jong en oud, ziek en gezond, actief en niet-actief. 

CM-verzekeringen

CM-verzekeringen


Het CM-Hospitaalplan komt tegemoet in de kosten van je hospitalisatie, de voor- en nazorg en de ambulante zorg bij bepaalde ernstige ziekten. 

CM-Hospitaalfix en Fix Extra geven een vaste vergoeding per hospitalisatiedag.

Het CM-MediKo Plan beschermt je tegen hoge medische kosten buiten het ziekenhuis zoals orthodontie, tandprothesen, brillenglazen en hoorapparaten. Bovendien krijg je voor diverse verstrekkingen 75% van het remgeld terugbetaald.

CM-Zorgkas

CM-Zorgkas


CM-Zorgkas brengt de Vlaamse sociale bescherming in de praktijk. Ze staat in voor de zorgbudgetten, de tegemoetkoming voor mobiliteitshulpmiddelen en de tegemoetkoming voor zorg in een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf of dagverzorgingscentrumcentrum.

Elk jaar betaal je daarvoor een zorgpremie. Zo help jij om de levenskwaliteit te verbeteren van meer dan 300.000 zorgbehoevenden.