Welkom op onze nieuwe website


Nieuwsflashes

Nieuwsflashes


  • Naar het ziekenhuis? Vraag een kostenraming. Informeer je bij een geplande ziekenhuisopname vooraf over de financiële gevolgen. Vraag aan het ziekenhuis een raming van de te verwachte kosten. Lees meer

  • Digitaal attest is er. Voortaan kan je huisarts zelf, via de computer, het getuigschrift voor verstrekte hulp aan je ziekenfonds bezorgen. Lees meer  

  • 'Mijn dossier' wordt 'Mijn CM'.  Alle informatie die je voorheen vond in 'Mijn dossier' staat nu in 'Mijn CM'. Lees meer 

  • Regionaal nieuws
Sterker met Leef

Sterker met Leef


Hoe word je sterker van tegenslagen? Hoe werk je aan je veerkracht? Het mei-nummer van het gezondheidsmagazine Leef brengt antwoorden en getuigenissen. 

Zo vertelt Imana Truyers hoe ze malaria overleefde, ontsnapte aan de genocide en daarna Belgisch kampioen veldlopen werd. Neuropsychologe Elke Geraerts klaart vijf misverstanden op over zwak en sterk zijn. En lezers getuigen waar zij sterker van worden.

Daarnaast lees je meer over moederschapsrust, kom je te weten of bruis schadelijk is en krijg je tips om osteoporose te voorkomen. 

CM-diensten en -voordelen

CM-diensten en -voordelen


Als CM-lid betaal je een voordelige ledenbijdrage. In ruil kun je rekenen op een professionele dienstverlening en een brede waaier aan CM-diensten en -voordelen. 

Dit diensten- en voordelenpakket komt bovenop de rechten die je hebt via de verplichte ziekteverzekering. Ze zijn er voor jong en oud, ziek en gezond, actief en niet-actief. 

CM-verzekeringen

CM-verzekeringen


Het CM-Hospitaalplan komt tegemoet in de kosten van je hospitalisatie, de voor- en nazorg en de ambulante zorg bij bepaalde ernstige ziekten. 

CM-Hospitaalfix en Fix Extra geven een vaste vergoeding per hospitalisatiedag.

Het CM-MediKo Plan beschermt je tegen hoge medische kosten buiten het ziekenhuis zoals orthodontie, tandprothesen, brillenglazen en hoorapparaten. Bovendien krijg je voor diverse verstrekkingen 75% van het remgeld terugbetaald.

CM-Zorgkas

CM-Zorgkas


CM-Zorgkas brengt de Vlaamse sociale bescherming in de praktijk. Ze staat in voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (voorheen Vlaamse zorgverzekering), voor mensen met een handicap (voorheen basisondersteuningsbudget) en voor ouderen met een zorgnood (voorheen tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden).

Elk jaar betaal je daarvoor een zorgpremie. Zo help jij om de levenskwaliteit te verbeteren van meer dan 300.000 zorgbehoevenden.