Welkom op onze website


Nieuwsflashes

Nieuwsflashes


  • Tarieven 2019. Hoeveel betaal je bij dokters, kinesisten, tandartsen en andere zorgverleners die het tarievenakkoord respecteren? En wat krijg je terugbetaald van het ziekenfonds? Lees meer 
     
  • Thuisoppas zieke kinderen. Is je kindje plots ziek en moet je gaan werken? Geen nood, CM zorgt voor een oplossing en organiseert opvang bij je thuis. Lees meer  

  • Terugbetaling vaccins. Als CM-lid krijg je de kostprijs terugbetaald van diverse vaccins, met een maximum van 15 euro per kalenderjaar voor alle vaccins samen. Lees meer 

  • Regionaal nieuws
CM-diensten en -voordelen in het nieuw

CM-diensten en -voordelen in het nieuw


Wie geen terugbetaling krijgt van een hospitalisatieverzekering, ontvangt vanaf dit jaar vanuit het CM-diensten- en voordelenpakket een tegemoetkoming voor bepaalde kosten bij een ziekenhuisopname. 

Dat is een van de nieuwigheden die voor CM-leden ingingen op 1 januari.

CM-diensten en -voordelen

CM-diensten en -voordelen


Als CM-lid betaal je een voordelige ledenbijdrage. In ruil kun je rekenen op een professionele dienstverlening en een brede waaier aan CM-diensten en -voordelen. 

Dit diensten- en voordelenpakket komt bovenop de rechten die je hebt via de verplichte ziekteverzekering. Het is er voor jong en oud, ziek en gezond, actief en niet-actief. 

CM-verzekeringen

CM-verzekeringen


Het CM-Hospitaalplan komt tegemoet in de kosten van je hospitalisatie, de voor- en nazorg en de ambulante zorg bij bepaalde ernstige ziekten. 

CM-Hospitaalfix en Fix Extra geven een vaste vergoeding per hospitalisatiedag.

Het CM-MediKo Plan beschermt je tegen hoge medische kosten buiten het ziekenhuis zoals orthodontie, tandprothesen, brillenglazen en hoorapparaten. Bovendien krijg je voor diverse verstrekkingen 75% van het remgeld terugbetaald.

CM-Zorgkas

CM-Zorgkas


CM-Zorgkas brengt de Vlaamse sociale bescherming in de praktijk. Ze staat in voor de zorgbudgetten, de tegemoetkoming voor mobiliteitshulpmiddelen en de tegemoetkoming voor zorg in een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf of dagverzorgingscentrumcentrum.

Elk jaar betaal je daarvoor een zorgpremie. Zo help jij om de levenskwaliteit te verbeteren van meer dan 300.000 zorgbehoevenden.