CM. Jouw gezondheidsfonds.


Nieuwsflashes


  • Geneesmiddelen. Sinds 1 november is een voorschrift voor medicatie niet meer onbeperkt geldig. Voor geneesmiddelen die vanaf dan worden voorgeschreven, heb je in principe drie maanden de tijd om ze af te halen. Lees meer 

  • Psychische problemen. De drempel om te praten met iemand die psychische problemen heeft, ligt voor velen te hoog. CM wil dit taboe doorbreken en lanceert een nieuw leesteken: het Oprechte Vraagteken. Lees meer    

  • Griepvaccin. Risicopersonen laten zich het best vaccineren tegen griep. Zij krijgen het vaccin deels terugbetaald. Lees meer

  • Regionaal nieuws

Leef toont moed


Iedereen kent het gevoel: soms moet je al je moed bijeenrapen om een belangrijke stap in je leven te zetten, om beproevingen te doorstaan, om kopje onder te gaan maar ook weer boven te komen. Letterlijk in het geval van Julie, die voor het eerst stuntvrouw was. 

Daarnaast vertelt Lynsey in het gezondheidsmagazine Leef over de eenzaamheid die ze voelt, zeggen Sofie en Mokhallad vaarwel aan hun thuisland en toont maatschappelijk werker Kris hoe je in kleine stappen de zorg voor een dierbare kunt afgeven.

CM-diensten en -voordelen


Als CM-lid betaal je een voordelige ledenbijdrage. In ruil kun je rekenen op een professionele dienstverlening en een brede waaier aan CM-diensten en -voordelen. 

Dit diensten- en voordelenpakket komt bovenop de rechten die je hebt via de verplichte ziekteverzekering. Het is er voor jong en oud, ziek en gezond, actief en niet-actief. 

CM-verzekeringen


Het CM-Hospitaalplan komt tegemoet in de kosten van je hospitalisatie, de voor- en nazorg en de ambulante zorg bij bepaalde ernstige ziekten. 

CM-Hospitaalfix en Fix Extra geven een vaste vergoeding per hospitalisatiedag.

Het CM-MediKo Plan beschermt je tegen hoge medische kosten buiten het ziekenhuis zoals orthodontie, tandprothesen, brillenglazen en hoorapparaten. Bovendien krijg je voor diverse verstrekkingen 75% van het remgeld terugbetaald.

CM-Zorgkas


CM-Zorgkas brengt de Vlaamse sociale bescherming in de praktijk. Ze staat in voor de zorgbudgetten, de tegemoetkoming voor mobiliteitshulpmiddelen en de tegemoetkoming voor zorg in een centrum.

Elk jaar betaal je daarvoor een zorgpremie. Zo help jij om de levenskwaliteit te verbeteren van meer dan 300.000 zorgbehoevenden.