Welkom op onze website


Nieuwsflashes

Nieuwsflashes


  • Niet-dringend ziekenvervoer. CM zorgt voor betaalbaar vervoer naar of van het ziekenhuis (opname, ontslag, consultatie), voor een oncologische behandeling of voor nierdialyse. Lees meer  

  • Mijn rechten als patiënt. Hoe kan je een vertrouwenspersoon en/of een vertegenwoordiger aanduiden? En wat is het verschil tussen beiden? Lees meer  

  • Afschaffing ereloonsupplementen. CM pleit voor een volledig verbod op ereloonsupplementen bij ziekenhuisopnames. Eenpersoonskamers zouden de norm moeten worden. Lees meer  

  • Regionaal nieuws
Magazine Leef openhartig over schaamte

Magazine Leef openhartig over schaamte


Dat is toch niks om je over te schamen? We horen het vaak. Toch kunnen we het schaamrood op onze wangen niet altijd verbergen. Het is sterker dan onszelf. Praten over waar we ons voor schamen, kan deugd doen. 

Lisa bloost. Arne stottert. Laurien, Laura en Pieterjan lezen voor uit hun tienerdagboek. Kelly heeft een stoma. Serge was slachtoffer van partnergeweld. Zij getuigen openhartig in het mei-nummer van Leef.

Je verneemt er ook of een smoske ongezond is en wat je kunt doen als je kind in bed blijft plassen.

CM-diensten en -voordelen

CM-diensten en -voordelen


Als CM-lid betaal je een voordelige ledenbijdrage. In ruil kun je rekenen op een professionele dienstverlening en een brede waaier aan CM-diensten en -voordelen. 

Dit diensten- en voordelenpakket komt bovenop de rechten die je hebt via de verplichte ziekteverzekering. Het is er voor jong en oud, ziek en gezond, actief en niet-actief. 

CM-verzekeringen

CM-verzekeringen


Het CM-Hospitaalplan komt tegemoet in de kosten van je hospitalisatie, de voor- en nazorg en de ambulante zorg bij bepaalde ernstige ziekten. 

CM-Hospitaalfix en Fix Extra geven een vaste vergoeding per hospitalisatiedag.

Het CM-MediKo Plan beschermt je tegen hoge medische kosten buiten het ziekenhuis zoals orthodontie, tandprothesen, brillenglazen en hoorapparaten. Bovendien krijg je voor diverse verstrekkingen 75% van het remgeld terugbetaald.

CM-Zorgkas

CM-Zorgkas


CM-Zorgkas brengt de Vlaamse sociale bescherming in de praktijk. Ze staat in voor de zorgbudgetten, de tegemoetkoming voor mobiliteitshulpmiddelen en de tegemoetkoming voor zorg in een centrum.

Elk jaar betaal je daarvoor een zorgpremie. Zo help jij om de levenskwaliteit te verbeteren van meer dan 300.000 zorgbehoevenden.