Wat is CM?

Velen kennen CM vooral als terugbetaler van medische kosten. Nochtans is je ziekenfonds meer dan een verzekeringsinstelling

CM biedt haar leden immers ook een uitgebreid pakket diensten en voordelen aan en is bovendien een dynamische sociale beweging.

Hoofdopdrachten

Als ziekenfonds heeft CM de volgende hoofdopdrachten.

 • Mee beheren en uitvoeren van de verplichte ziekteverzekering.
  • Als medebeheerder:
   • zetelt CM in diverse instanties van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv);
   • is ze actief betrokken bij het afsluiten van tariefovereenkomsten met de zorgverleners;
   • treedt ze op als vertegenwoordiger en spreekbuis van de patiënten.
  • Als uitvoerder:
   • betaalt CM ziektekosten terug;
   • keert ze een vergoeding uit bij arbeidsongeschiktheid.
 • Informeren van de leden.
 • Aanbieden van sociale hulpverlening en juridische bijstand.
 • Ontwikkelen van projecten voor een gezonde levensstijl.
 • Uitvoeren van de Vlaamse sociale bescherming.
 • Verspreiden van isi+-kaarten.

Aanvullend pakket diensten en voordelen

Als aanvulling op de verplichte ziekteverzekering kun je als CM-lid genieten van een uitgebreid pakket diensten en voordelen.

Op het merendeel ervan heb je recht indien je in orde bent met de betaling van de CM-bijdrage. Mits een extra bijdrage, kun je intekenen op bijkomende diensten zoals het CM-Hospitaalplan en CM-MediKo Plan.

Sociale beweging

CM is een dynamische sociale beweging, gedragen door meer dan 70.000 vrijwilligers. Zij engageren zich vooral in besturen, verenigingen (Samana, Kazou, ...) en in de thuiszorg. De tienduizenden vrijwilligers reiken een helpende hand, brengen menselijke warmte en zijn de polsslag van de organisatie.

Als deeltak van Beweging.net, het netwerk van christelijke werknemersorganisaties, draagt CM haar steentje bij op breder maatschappelijk vlak.

Tot slot is het ziekenfonds ook actief op internationaal vlak. Vooral in Afrika en Oost-Europa steunt ze jonge mutualistische initiatieven.

Vrijwilliger worden

Charter

Hier staan we voor, hier gaan we voor

 1. Solidariteit is de boodschap
  CM engageert zich voor de gezondheid en het welzijn van alle mensen, ziek of gezond, oud of jong, arm of rijk. Initiatieven gebaseerd op solidariteit zijn de beste garantie om deze doelstelling te realiseren. Daarom kiest CM resoluut voor een maximale verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
 2. Geen winstoogmerk
  Een solidaire verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering moet het exclusieve terrein blijven van ziekenfondsen, die deze taak van algemeen belang zonder winstoogmerk ter harte nemen. Winstoogmerk in de ziekteverzekering leidt onvermijdelijk tot risicoselectie en het doorschuiven van de zorgfactuur naar de zieke.
 3. Geen besparingen op de rug van de patiënt
  Om de ziekteverzekering doeltreffend te houden, dient men op lange termijn een afdoende en stabiele financiering te voorzien. Een sluipende privatisering door systematische remgeldverhogingen en hogere supplementen, is voor CM onaanvaardbaar.
 4. Volwaardige partner bij het beleid
  CM neemt als volwaardige partner haar verantwoordelijkheid op bij de uittekening van het beleid voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering en van het gezondheids- en welzijnsbeleid. En dat in het belang van haar leden. CM rekent voor haar activiteiten op meer erkenning en waardering van de overheid.
 5. Voorrang voor het overlegmodel
  CM is en blijft voorstander van het paritaire overleg tussen ziekenfondsen en zorgverleners. De overheid moet dat overleg laten functioneren en respecteren.
 6. Correct beheer als een goede huisvader
  CM past als verantwoordelijk ziekenfonds de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering correct toe. De overheid moet ziekenfondsen die deze opdracht gewetensvol uitvoeren, belonen. Het systeem van financiële verantwoordelijkheid moet worden gekoppeld aan betere beheersinstrumenten voor de ziekenfondsen.
 7. De leden op de eerste plaats
  CM is er voor haar leden. Dat maakt ze met haar vijfduizend medewerkers elke dag waar. De leden kunnen bij CM terecht voor duidelijke informatie, een pro-actieve dienstverlening op maat, bijstand en verdediging.
 8. Diensten en voordelen met visie
  CM onderscheidt zich door haar breed aanbod van diensten en voordelen mét visie. Zo verstevigt ze de band met haar leden en toont ze zich als een dynamisch ziekenfonds. Diensten en voordelen die niet tot de werking van de ziekenfondsen behoren, moeten wettelijk worden ingeperkt en op stringente wijze gecontroleerd door de Controledienst voor de Ziekenfondsen.
 9. Met veel respect voor vrijwilligers
  CM is een dynamische beweging. Als tegenwicht voor de individualisering en vereenzaming van de samenleving, biedt ze haar leden de kans zich te engageren naar eigen mogelijkheden en interesses.
 10. Niet alleen ziekenfonds maar ook gezondheidsfonds
  CM trekt resoluut de kaart van 'gezondheidsfonds'. Met diverse initiatieven zet ze haar leden aan tot een gezonder leven.
 11. Medisch-sociale initiatieven met eigen accenten
  CM ontwikkelt en ondersteunt medisch-sociale initiatieven. Deze moeten beantwoorden aan een reële behoefte, een meerwaarde betekenen én zichtbaar deel uitmaken van de CM-dienstverlening.
 12. Niet alleen in eigen land maar ook ver daarbuiten
  Via een duurzame samenwerking deelt CM haar rijke kennis en ervaring met partnerorganisaties in het buitenland. Ze ondersteunt mutualistische bewegingen die ijveren voor een kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg, gebaseerd op solidariteit.