Privacybeleid

De Christelijke Mutualiteit (hierna: CM) respecteert je privacy in overeenstemming met de geldende wetgeving. CM streeft ernaar om je op een transparante en duidelijke manier te informeren over de manier waarop wij jouw gegevens behandelen. 

Het doel van deze verklaring is om jou op beknopte wijze toe te lichten hoe je persoonsgegevens worden verwerkt bij het gebruik van deze website. Indien je wil weten hoe CM jouw persoonsgegevens op algemene wijze verwerkt, kun je terecht op de algemene privacyverklaring van CM voor een uitgebreidere verklaring. Zaken die we op deze pagina niet specifiek benoemen, behandelen we op dezelfde manier als uitgelegd staat in die verklaring. Het privacybeleid van CM nalezen kan hier.

  Persoonsgegevens 

  Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('de betrokkene') (dus bv. geen vennootschap). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.  

  Verwerking 

  Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.  

  Verwerkingsverantwoordelijke 

  Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.  

  Verwerker 

  Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

  Je persoonsgegevens worden verwerkt:  

  • De Landsbond der Christelijke Mutualiteiten met zetel Haachtsesteenweg 579, bus 40, 1031 Schaarbeek, België met ondernemingsnummer 0411.702.543; 
  • De Christelijke Mutualiteiten Vlaanderen, met zetel Haachtsesteenweg 579, bus 40, 1031 Schaarbeek, België, met ondernemingsnummer 0411.784.794.

  We verzamelen volgende soorten persoonsgegevens: 

  • Persoonlijke gegevens die jij ons geeft via Eloqua in het kader van wedstrijden of enquêtes: bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en telefoonnummer wanneer je gebruik maakt van ons contactform. 
  • We maken gebruik van cookies op deze website om je surfervaring aangenamer te maken en om de inhoud van de website beter af te stemmen op je behoeften en voorkeuren. Voor meer informatie in verband met cookies, verwijzen we je graag door naar onze cookie verklaring

  We gebruiken de persoonsgegevens die we verzamelen om de juiste service te kunnen leveren, te kunnen onderhouden, beschermen en te verbeteren. 

  We kunnen je persoonsgegevens gebruiken voor: 

  • Communicatie met jou, voornamelijk om feedback te geven wanneer er een vraag is gesteld via het contactformulier, te reageren op jouw wedstrijddeelname of quizdeelname; 
  • Verbeteringen aan de website. Aan de hand van de data die we verkrijgen door je gebruik van de website, kunnen we de website aanpassen, opdat die beter op de gebruiker is afgestemd.
  • Het aanbieden van gepersonaliseerde content. Aan de hand van jouw woonplaats en interessegebieden kunnen we de inhoud van onze website zo relevant mogelijk maken voor jou. Zo kunnen we je de leukste artikels, wedstrijden en filmpjes voorschotelen.

  We delen jouw persoonsgegevens: 

  Met jouw toestemming:  

  • We delen jouw persoonsgegevens enkel met andere bedrijven dan CM, mits we jouw toestemming hiervoor hebben. Deze website vergemakkelijkt soms de publicatie van (persoonlijke) gegevens via sociale media zoals Twitter en Facebook. Denk eraan dat die kanalen hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen hebben die je zelf moet naleven  
  • Als we wedstrijden organiseren, en daarvoor moeten we je persoonsgegevens doorgeven aan een derde partij, dan vragen we je om het wedstrijdreglement te aanvaarden, waarin de derde partij per specifieke wedstrijd benoemd wordt.

  Met partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken:  

  • Deze partijen mogen enkel verwerkingen met persoonsgegevens doen in opdracht van CM. Deze verwerkingen worden vastgelegd in  een verwerkingsovereenkomst tussen CM en deze partij. 

  De betrokken persoon beschikt over bepaalde rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens voor zover deze niet in strijd zijn met de wettelijke verplichtingen of de aan toevertrouwde taken van openbaar belang waaraan CM onderworpen is.

  • Recht van inzage 
  • Recht op rectificatie of aanpassing van je gegevens 
  • Recht om je toestemming intrekken 
  • Recht om niet uitsluitend aan geautomatiseerde besluitvorming te worden onderworpen 
  • Recht van bezwaar 
  • Recht op gegevenswissing 
  • Recht op beperking van de verwerking 
  • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens  

  Voor meer informatie over deze rechten kun je terecht op de algemene privacyverklaring van CM.

  Voor zover niet vermeld in dit privacybeleid, kan je voor meer informatie over de rechtsgronden waarop we ons kunnen beroepen om jouw persoonsgegevens te verwerken terecht op de algemene privacyverklaring van CM.

  Indien je een van bovenstaande privacyrechten wenst uit te oefenen, kun je altijd contact met ons opnemen.

  Je kan voor een vraag, opmerking of aanvraag voor de uitoefening van je rechten altijd contact met ons opnemen:  

  • via het online contactformulier of aanvraagformulier voor je recht van inzage
  • via 'Mijn CM' voor de rectificatie van ledengegevens; 
  • per brief naar Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, Haachtsesteenweg 579, 1031 Schaarbeek, België 
  • telefonisch naar het contactcenter van de Christelijke Mutualiteit Vlaanderen;
  • via een afspraak bij de Christelijke Mutualiteit Vlaanderen; 
  • gewoon langsgaan bij je CM-consulent.  
  • data protection officer 
   Indien je vindt dat bovenstaande kanalen je niet kunnen helpen, kan je ook onze 'Data Protection Officer' contacteren. Dit kan zowel:  
   • door een brief te sturen naar Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, t.a.v. de data protection officer, Haachtsesteenweg 579, 1031 Schaarbeek, België;  
   • per mail naar [email protected]

  Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Enkel op die manier kan CM je vraag concreet en correct behandelen. Om zeker te zijn dat de betrokkene zijn eigen privacyrechten wenst uit te oefenen, kan CM ter identificatie om een kopij van de identiteitskaart verzoeken. 

  Naast de mogelijkheid om je rechtstreeks tot ons te wenden, heb je ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.