Kzitermee.be 2.0 zet preventieve geestelijke gezondheid in de kijker

Op 23 mei vond het forum ‘Kzitermee.be 2.0’ in Hoeve Vandewalle in Kuurne plaats. Verschillende organisaties kwamen samen om hun lokale aanbod rond preventieve geestelijke gezondheidszorg in de kijker te zetten. Een zeventigtal professionelen namen deel aan een boeiende namiddag en gingen met een rugzak vol nieuwe informatie naar huis.

Participatieraad brengt noden in kaart 

‘Het idee kwam tot stand na een brainstorm van de participatieraad,’ vertelt Katrien Voet, CM-netwerkcoördinator van zone Kortrijk, Kuurne en Harelbeke. Die raad brengt lokale gezondheidsnoden in kaart om van daaruit concrete acties op poten te zetten. Zo werd ook de noodzaak tot preventieve geestelijke gezondheid opgepikt: mensen zoeken pas hulp als het eigenlijk al te laat is. Waarom? Omdat ze de signalen die aanleiding geven tot ernstige problemen niet herkennen. En omdat het bestaande aanbod niet bekend genoeg is.’ 

Heel wat lokale organisaties hebben al een aanbod rond preventieve mentale gezondheid. Het probleem is dat het bestaande aanbod niet bekend genoeg is.

Katrien Voet

Kzitermee.be 2.0 

Het doel van het forum ‘Kzitermee.be 2.0’ was om dat aanbod bekend te maken. En dan concreet bij professionelen en organisaties die rechtstreeks in contact staan met burgers die mentale problemen signaleren zoals apothekers, kinesisten, artsen, enzovoort.’ 

‘De middag werd ingeleid door een lezing van professor Ronny Bruffaerts. Vanuit zijn bevolkingsonderzoek belichtte hij het mentaal welbevinden. Welke tendensen merken we op in onze huidige maatschappij? Hoe gezond zijn we eigenlijk? Wanneer zoeken we hulp? Daarna kwamen organisaties zoals het CAW, de Herstelacademie, Psyzuid, LogoLeieland en WINGG aan het woord om hun eigen werking toe te lichten. Ook CM kon haar aanbod uit de doeken doen, zoals de Gezondheidsacademie, Gezonde Buurt en onze gezondheidsconsulenten.’ 

Een toegangspoort bouwen 

‘De conclusie? Er bestaat al heel veel, en er is overlap in het aanbod. Een volgende fase is om die overlap meer op elkaar af te stemmen. Ook moeten we nadenken hoe we een gekende toegangspoort voor de burger tot dat aanbod kunnen bouwen. Want daar wringt het schoentje. Al bij al kunnen we besluiten dat het een productieve en gezellige namiddag was’ besluit Katrien.