Een hart voor Limburg: meer kansen voor kinderen en jongeren

‘De missie van Een Hart Voor Limburg? Het welzijn van kinderen en jongeren in Limburg vergroten’, vertelt algemeen coördinator Petronella Zelissen. ‘Want niet alle kinderen krijgen gelijke kansen. Daarom willen we in ons twintigste jaar tonen dat we onmisbaar zijn’.

Tekst: Cathelijne Jennes

Beeld: Bianca Bussels

Leestijd: 2 min

07/12/2023

‘We hebben aandacht voor kinderen die opgroeien in kansarme omgevingen, kinderen met een mentale of fysieke beperking en kinderen met een migratieachtergrond. Dat is de doelgroep waarin we investeren, want tegelijkertijd investeren we dan in de toekomst’, glundert Petronella.

Open armen

Jaarlijks doet Een Hart Voor Limburg een oproep naar projecten die het welzijn van kinderen en jongeren in kwetsbare posities vooropstellen. Voor deze projecten voorziet de organisatie dit jaar 150.000 euro. ‘De middelen om deze projecten te financieren komen van bedrijven of individuen in de vorm van een gift of opbrengst van een actie. Dat geld gaat volledig naar de kinderen. Geen cent blijft in onze organisatie’, vertelt ze trots.

‘Wil je kinderen ondersteunen op vlak van comfortzorg, sport, ontspanning, onderwijs of huiswerk … dan ben je welkom. Projecten van (nieuwe) organisaties en vzw’s ontvangen we met open armen. En we gaan ook in gesprek met medewerkers van organisaties, scholen en vzw’s. Zij weten als geen ander wat een verschil kan maken voor kinderen.’ 

 

Verjaardag

‘Speciaal voor onze twintigste verjaardag lanceerden we nog een extra oproep’, deelt Petronella. ‘We zijn op zoek naar projecten die zich richten op het verkleinen van de kloof tussen basisscholen en (kans)armoede. Ze moeten hierbij zowel de externe (opleiding, huisvesting en financiële mogelijkheden) als interne (gevoelens van uitsluiting, schaamte en laag zelfbeeld) factoren aanpakken.’

Bovendien organiseerde Een Hart Voor Limburg voor hun twintigste jaar enkele fondsenwervende acties. ‘Zoals ons eendjestapijt in Hasselt, daar vestigden we een wereldrecord met 60.000 eendjes. Daarnaast vroegen we aan enkele kunstenaars om iets voor ons te maken, van graffiti tot lichtkunst. Allemaal zeiden ze volmondig ja. Deze kunstwerken veilen we op ons gekend sterrendiner, waar we het ronde bedrag van 200.000 euro hopen in te zamelen.’

Bruggenbouwer

Doorheen de jaren steunde Een Hart Voor Limburg bijna 700 projecten die zich engageren voor het welzijn van kinderen en jongeren. ‘Als je weet dat zo’n project een hele groep kinderen helpt, dan kom je uiteindelijk aan een mooi resultaat. Dat zetten we graag verder.’

‘Als bruggenbouwer helpen we de geselecteerde projecten met de opstart en contacten te leggen met onder andere onze partners. Een van die partners is CM en dat is een logische samenwerking. Want we delen dezelfde waarden en normen’, stelt Petronella.

‘Dankzij ons partnerschap zet CM zich mee in voor projecten die effectief het verschil maken voor kinderen en jongeren in kwetsbare posities’, vult Benjamin Vandervoort van CM aan. ‘Zowel inhoudelijk als financieel dragen we ons steentje bij. Want dromen we niet allemaal van een samenleving waar elk kind in een goede gezondheid en kansrijk kan opgroeien?’