HomeProfessioneelZorgverlenersArtsenDerdebetalersregeling

Wanneer een bewijsstuk aan je patiënt geven?

In het kader van de wet op de transparantie, moet je je patiënt een bewijsstuk geven. 

Bij elektronische facturatie, moet dit in twee situaties: 

  • als enkel terugbetaalbare verstrekkingen worden uitgevoerd;
  • als gelijktijdig terugbetaalbare en niet-terugbetaalbare verstrekkingen worden uitgevoerd. 

Bij facturatie op papier in derdebetalersregeling of aan je patiënt: 

  • als gelijktijdig terugbetaalbare en niet-terugbetaalbare verstrekkingen worden uitgevoerd. 

Meer informatie vind je in de overzichtstabel 'Af te leveren documenten'. Ze vermeldt onder meer welke gegevens op het bewijsstuk moeten staan.

Ga ook naar


Download