Het PVS-forfait komt tegemoet in de kosten voor medicatie, verzorgings- en hulpmiddelen die nodig zijn voor de thuisverzorging van PVS-patiënten.

Het forfait bedraagt in 2021 maximaal 8.829,23 euro per jaar. Het bedrag is gekoppeld aan de gezondheidsindex en wordt jaarlijks op 1 januari aangepast.

De betaling gebeurt door het ziekenfonds:

  • voor de maand van terugkeer naar huis en de vijf daaropvolgende maanden, betaalt het de helft van de tegemoetkoming aan de patiënt;
  • nadien betaalt het maandelijks een bedrag dat overeenstemt met 1/12 van de jaarlijkse tegemoetkoming.

Ga ook naar