Forfait palliatieve zorg

Omdat chronisch zieken hoge uitgaven hebben, zijn er verschillende forfaitaire vergoedingen die ze kunnen cumuleren, onder andere voor palliatieve zorg.

Het forfait palliatieve zorg:

  • is een terugbetaling in de kosten voor medicatie, verzorgings- en hulpmiddelen die vereist zijn voor thuisverzorging van palliatieve patiënten;
  • is niet gekoppeld aan een remgeldvoorwaarde;
  • bedraagt vanaf 1 januari 2024 801,23 euro
  • wordt voor één maand toegekend;
  • kan worden gecumuleerd met het zorgforfait, PVS-forfait en incontinentieforfait.

Patiënten die in aanmerking komen voor het palliatief forfait hebben ook recht op de volledige terugbetaling van het remgeld voor huisbezoeken door de huisarts, kinesist en thuisverpleegkundige. 
Palliatieve patiënten die niet in aanmerking komen voor het forfait, krijgen in sommige gevallen ook een vrijstelling van remgeld.

Je huisarts bezorgt een formulier

De huisarts stuurt een aanvraagformulier naar de adviserend arts van CM. CM moet dit formulier ontvangen voor de datum van overlijden.

Je ontvangt je terugbetaling

CM voert de terugbetaling onmiddellijk na de kennisgeving aan de adviserend arts uit. 

Belangrijk

  • Er is geen recht op het forfait palliatieve zorg bij verblijf in een verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een terugbetaling voorziet (zie ‘voorwaarden’).
  • Het forfait kan nog een tweede maal worden toegekend indien de patiënt na afloop van de eerste dertig dagen verder aan de voorwaarden voldoet.
  • Het bedrag blijft integraal verworven, ook als de patiënt binnen de dertig dagen overlijdt.